ACTUALIDAD INFORMATIVA DE PIMEM

Información actualizada de interés

Entrevista a Montserrat Civera, directora del Programa Next Generation d’EAE Business School. “La transformació digital és imprescindible per la internacionalització i per arribar a nous mercats a més de seguir estant presents a la ment dels clients actuals”

AE Business School Barcelona i PIMEM sumen forces amb l’objectiu de traslladar a la societat la importància de la transformació digital de les empreses de Balears. Segons recull l’últim informe del Observatori Nacional de Tecnologia i Societat sobre la digitalització de les pimes, les empreses de la nostra comunitat avancen en la incorporació de noves tecnologies, però encara han de millorar pel que fa a la capacitació de professionals especialitzats. En aquesta entrevista volem conèxier millor la proposta formativa per seguir avançant en la actualització de coneixements.

1-Tenim fons europeus per actualitzar coneixements i habilitats pel que fa la digitalització de les empreses entre 10 i 249 treballadors i cent per cent subvencionats. Des d’EAE Business School Barcelona es posa a disposició una formació en aquesta matèria. Per què, segons vostè, les empreses han d’aprofitar aquesta oportunitat?

Perque la digitalització és un eix clau de la competitivitat actual i en la gran majoria de empreses i sectors un pas endavant imprescindible per poder ser sostenibles i viables en un futur molt proper.

Actualment, la digitalització entesa en un sentit ampli- com a coneixament i implementació d´eïnes digitals per gestionar clients, i també com a recurs per pendre decisions estratègiques basades en l’anàlisi de dades- s´ha convertit en un bàsic que és imprescindible tenir a totes les organitzacions per no quedar-se endarrerits en la cursa per continuar tenint resultats possitius.

2-Amb les dades que vostes tenen des de l’escola; com qualifica l’actualització i adapatació de les empreses en general i en quan al procés de digitalització?

Totes les dades indiquen que les empreses de més de 250 treballadors han abordat fa temps i de forma decidida el procés de transformar-se digitalment. Aquesta dinàmica és, i segueix sent, molt menys intensa en les empreses de menys tamany, sent aquest un factor d’alt risc que han de començar a treballar coneixent les oportunitats associades a la digitalització, emprenent-la de forma clara.

Un dels elements més destacat de la formació en transformació digital que s´ofereixen de manera gratuita a través dels Fons Next Generation és l´opció de donar eines pràctiques, especialment pel que fa a l´elaboració mentoritzada d´un pla de transformació digital de l´empresa en la qual treballa el professional que cursa aquesta formació.  

3-Quins solen ser els problemes que impedeixen una correcte formació o reciclatge de les mitjans empreses?

El principal problema per a les empreses d´entre 10 i 249 treballadors és la gestió del temps. Són realitats on la dedicació i les tasques són molt intenses i en molt casos plurals i de vegades trovar forats a l’agenda per formar-se és un repte. No obsstant això, no podem oblidar que la formació dóna eïnes de gestió per pendre desicions basades en alguns automatismes que representen un gran estalvi futur de temps. És a través de la formació que podem mirar més lluny, ser més sòlids i solvents. En resum la formació, no ha de considerar-se mai una despesa de temps sino una clara inversión en eficiencia i eficàcia futura.

4-Balears és dels territoris més enderrarits en quan a l’adquisició de coneixement digital i IA. Quines poden ser les conseqüències de no estar preparats pel que ve i més concretament com pot impactar en una economia basada en el tursime com la nostra? La IA i la digitalització; creu que pot ser palanca de diversificació econòmica i clau en el desenvolupament d’altres sectors econòmics?.

Cal destacar que dominar les claus de la transformació digital és imprescindible per abordar projectes d’internacionalització i per arribar a clientes d’altres àrees geogràfieques, així com a nous mercats. També per poder seguir sent presents a la ment dels clients actuals.

El procès de digitalització és global, com ho són també els nostres competidors sectorials, per tant, no fer el pas a la digitalització pot significar perdre posicions i també oportunitats davant noves tecnologies basades en les grans possibilitats de gestionar digitalment l’experiència i la comunicación amb el client.

La digitalització també obre grans oportunitats per desenvolupar projectes des de la distancia i en nuclis més aïllats, com pot ser la realitat insular de les balears, dels grans centres econòmics. El que fan les eïnes digitals és trencar barreres geogràfiques i afavorir que neixin i creixen iniciatives en qualsevol lloc del món, amb l’avantatge de l’alta qualitat de vida de les Balears com a factor per atreure talent, que és la gran matèria prima de tota iniciativa basada en la digitalització.

5-Per acabar. Me pot detallar com es durà a terme aquesta formació i pensant amb tots aquells que vulguin aprofitar aquesta oportunitat?

La formació té una part online on els estudiants de manera síncrona poden seguir la classe impartida per un professor expert. També hi ha una batería de sessions presencials on treballen, amb metodologies àgils i dinàmiques, les parts més practiques del temari. Cada alumne també disposa de 10 sessions de mentoria individualitzada en què es treballa, pas a pas el pla de transformació digital de la pròpia empresa.