ACTUALIDAD INFORMATIVA DE PIMEM

Información actualizada de interés

ENTREVISTA a Xisca Martí, Directora de Deixalles. Coneixem un poc més de LOOP24 un projecte d’economia circular. “La clau és signar convenis de col·laboració amb els hotels que estan implicats amb el medi ambient i la responsabilitat corporativa”

1-            Si bé la reutilització de moltes coses està dins l’ADN de la Fundació Deixalles sembla que el LOOP24 és una passa més, com si pujàssim el nivell de creació. Com neix la idea? Podem xerrar d’un projecte pioner o hi ha altres indrets al món que s’hagi posat en marxa una idea com aquesta?

Realment el projecte pioner va ser el Fem que Circuli , una iniciativa que va començar en el 2022, per fomentar la economia circular en el sector turístic i la inserció socialaboral de col·lectius vulnerables , a través de la reutilització d’objectes i residus del sector hoteler.

A mes de la reutilització un dels projectes dintre del Fem Que Circuli és el desenvolupament de la línia d’upcycling de mobles i de residu tèxtil procedent del rebuig del sector. Al 2021 vam fer una primera col·laboració amb el projecte Loop del IDI aportant residu tèxtil per fer unes sabates porqueres, d’aquí va sorgir la idea de seguir col·laborant al Loop24 dintre del marc del projecte Fem que Circuli, dissenyant prototips amb materials procedents del rebuig tèxtil i de fusta de les recollides que la Fundació Deixalles fa al sector hoteler. Alguns dels prototips han estat elaborats als tallers upcycling de la Fundació Deixalles (costura i mobles) i a la fusteria de la Planta de PT1, que gestionam conjuntament amb Macinsular.

2- Quin és el procés, l’operativitat per fer possible la reutilització i en alguns casos la nova creació?

La clau és signar convenis de col·laboració amb els hotels que estan implicats amb el medi ambient i la responsabilitat corporativa i fer les recollides amb cura, tenint en compte que els materials s’han de poder reutilitzar.

La Fundació recull aquells materials que tenen un alt % de reutilització. Una part es ven directament i a una part se li donar un valors afegit: artístic, funcionals i social.

Amb Loop24 el que volem es aconseguir dissenys que puguin ser d’interès del sector i així poder tancar el cercle, aconseguint que el producte torni a l’establiment hoteler.

3.-Hi ha hagut un canvi de mentalitat per part del sector hoteler o creu que sempre hi ha hagut aquesta voluntat, però que era necessari posar-hi els mecanismes que fessin possible aquesta circularitat?

Penso que ja fa uns anys que el sector està demostrant el seu canvi de mentalitat i la implicació del sector amb la sostenibilitat ambiental és bastant gran.

A més les noves legislacions (llei de residus) i la nova llei de turisme han propiciat un escenari pel foment de la economia circular dintre del sector i que aquest es mostri receptiu a aquestes experiències.

Si bé es cert que queda molt per fer i hem d’establir noves sinergies amb diferents actors (sector hoteler, dissenyadors, sector industrial, artesans, entitats socials)  per tal que aquesta circularitat sigui realment efectiva.

4- Els dissenyadors i dissenyadores, no donarem noms per no deixar-ne cap juguen un paper fonamental no només per la creació sinó pel que significa posar-hi el seu nom. Què els han transmès als creadors del projecte?

Els van transmetre que hi havia una quantitat de materials que es podien aprofitar i que el repte era fer creacions que permetessin una vertadera economia circular.

Hem de dir que els dissenyadors que han participat  teníem molta sensibilitat i que les transformacions són molt interesants i força reproduïbles. De fet algun hotel ha mostrat interès per algunes de les creacions. Si aconseguim fer objectes que puguin interessar al sector i es consumeixin aquí seria una economia circular de km0, que permet alhora la diversificació econòmica. 

5- De manera més genèrica i més enllà del projecte en si; té la sensació que hi ha un canvi de mentalitat tant entre els empresaris com entre els consumidors sobre la necessitat de reutilitzar i participar de manera activa en frenar l’excés de consum?

Pensam que si, els darrers 15 anys hi ha hagut canvis de sensibilitat i d’hàbits. També he de dir que s’han fet mols esforços en promoure el reciclatge, però que els temes de reutilització i upcycling estan manco desenvolupats, quan son opcions molt mes beneficioses a nivell ambiental i a nivell de creació de llocs de feina.  Pel que malgrat hi hagi passes donades, encara ens queda molt per fer. I si podem fer projectes ambientals que generin segones oportunitats a persones en situació de vulnerabilitat molt millor.