ACTUALIDAD INFORMATIVA DE PIMEM

Información actualizada de interés

ESPECIAL DIA DE LA DONA. Francisca Picornell. Presidenta de l’Associació de Guarderies i Escoletes

1-En quin moment de la teva vida laboral prens consciència del paper que té la dona i ha de tenir dins el món empresarial?

Des de sempre, vaig tenir aquest concepte clar per la meva experiència familiar, on pràcticament siempre es donava més responsabilitat a les dones.

2- Els avanços que s’han fet per anar reduint l’escletxa entre homes i dones se poden considerar lents però ferms. Segons tu, en quin moment ens trobam en aquest camí camp a la plena igualtat?

Tot depèn del món en que les dones viuen. En aquest moment, en es nostre món, a Europa, l’avanç fins ara ha estat bastant elevat encara que hi falta molt per fer. I per descomptat, també depèn dels sectors professionals. Per diverses raons, l’educació infantil ha estat en mans de les dones.

3-Quin paper li atribueixes a l’educació a l’hora de formar dones amb responsabilitats empresarials o líders dins l’economia actual?

El paper de l’educació és fonamental per aconseguir aquesta igualtat, sobretot si les persones que la duen a terme, els docents, hi creuen en la igualtat, ja que es transmet d’una manera natural que se assoleix des de la infància. D’aquesta manera, els nens assimilen que la responsabilitat, capacitat de les persones, i el lideratge depèn d’elles, i no del sexe.