ACTUALIDAD INFORMATIVA DE PIMEM

Información actualizada de interés

Espectaculars vídeos de Made in Mallorca. Història d’una Soca i Història d’una pedra

L’Associació d’Empreses Productores de les Illes Balears, a través del Made in Mallorca i amb col·laboració amb el Consell de Mallorca han elaborat dos videos promocionals de com els nostres empresaris creen vertaderes obres d’art. Ho podeu veure en aquest enllaç.

https://vimeo.com/madeinmallorca