ACTUALIDAD INFORMATIVA DE PIMEM

Información actualizada de interés

Jornada de portes obertes pels socis de PIMEM. “Fem que circuli”, una iniciativa de Fundació Deixalles que funciona

La idea de la jornada sorgeix de la reunió mantinguda entre Fundació Deixalles i membres de la Junta Directiva de Pimem Comerc per a presentar diferents projectes que duim a terme a Fundació Deixalles, i d’on van sorgir diferents possibilitats de col.laboració amb les empreses allà presents en materia de foment de l’economia circular i la responsabilitat social.
La intenció és fer extensives a la resta de socis/es les possibilitats de col.laboració que van sorgint entre la Fundació Deixalles i les empreses de diferents sectors.
A la visita es pot conèixer,

El servei d’Orientació laboral, per a la gestió d’ofertes de feina

Iniciatives per al foment de l’economia circular a les empreses;
o campanyes de recollida de productes com roba o joguines,
o projecte Feim que circuli dirigit al foment de l’economia circular, específic per
a sectors horeca i inmobiliària….
o Tallers de reparació i customització dels productes per a la seva reutilització
o La nau de donacions…
Per tancar i una vegada fet el recorregut ens agradaria tenir una estona on poder concretar les diferents possibilitats que vagin sorgint.

Fem que circuli, és una iniciativa de la Fundació Deixalles per a fomentar l’economia circular en els sectors HORECA i immobiliari, i la inserció sociolaboral de col·lectius vulnerables, a través de la recollida i reutilització d’objectes i residus. Es desenvolupa a les illes de Mallorca i Eivissa, i està finançada pel Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.

OBJECTIUS

Entre els objectius de la Fundació hi ha la de conèixer la gestió de residus potencialment reutilitzables en el sector turístic de les Illes Balears així com reduir la generació de residus a Mallorca i Eivissa. També hi ha el fet de potenciar la inserció sociolaboral de persones vulnerables i promoure el compliment dels ODS de l’Agenda 2030


PER QUÈ FORMAR PART DE FEM QUE CIRCULI?

La Fundació explica que un dels motius que té tota empresa de formar part d’aquest projecte és degut a l’estalvi conòmic en gestió de residus així com el transport i tractament dels materials que pugui reutilitzar l’entitat és gratuït. També se forma part en benefici de l’aplicació de la legislació autonòmica de residus i turisme. D’aquesta manera es compleix amb l’obligació de separació i recollida dels residus reutilitzables.

Per altra part Deixalles assegura que faciliten dades de recollida i gestió del material donat que es poden incloure en els plans de circularitat i compromís amb la responsabilitat social corporativa.

Finalment, la Fundació explica que és una oportunitat per reduir petjada de carboni i contribuir a la inserció sociolaboral de persones vulnerables

COM FUNCIONA?

Convenis de col·laboració

La Fundació Deixalles cerca acords amb empreses del sector turístic interessades en donar els objectes reutilitzables dels quals es volen desfer: mobles, matalassos, aparells elèctrics i electrònics, tèxtil i altres que puguin tenir una segona vida útil.
En aquests convenis de col·laboració Deixalles es compromet gratuïtament a
recollir aquests materials, sempre que els puguin reutilitzar, i facilitar certificats amb
dades de recollida i gestió. També promociona el compromís social i ambiental de les
empreses participants.

VALORACIÓ DE LA MATEIXA FUNDACIÓ SOBRE EL PROJECTE

Al llarg del 2022 la Fundació ha portat endavant el projecte Fem que Circuli!, finançat pel Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 i adreçat a facilitar el desenvolupament de l’economia circular a través de la reutilització de mobiliari, aparells elèctrics i electrònics i altres objectes del sector turístic.

“Des de Deixalles estem molt satisfets amb els resultats, tant des del punt de vista social com dels ambientals. El projecte també ens ha permès, entre d’altres, avaluar les possibilitats d’incrementar el potencial de reutilització a través de la transformació de mobiliari (upcycling) i noves vies de comercialització pels objectes transformats”.