ACTUALIDAD INFORMATIVA DE PIMEM

Información actualizada de interés

Entrevista a Vicenç Ortí, consultor de Disset i especialistda en Fons Europeus: “Se val la pena seguir apostant pels fons eurpeus, és una oportunitat fantàstica”

1-Com qualifiques la situació dels FE, tant pel que fa presentació de projectes com l’arribada de doblers per aquests projectes?

Podríem dir que hi ha una certa sensació de decepció en els dos sentits. Els retards en l’arribada de doblers i les dubtes per part de les empreses a l’hora de presentar projectes són una mala combinació per aconseguir la màxima efectivitat dels fons europeus. Sabem perfectament que la gestió de la major ajuda financera des del Pla Marshall no anava a ser fàcil. També teníem clar que els processos burocràtics i la distribució dels fons des del cor de la UE fins als estats i les comunitats autònomes implicaria temps i molt d’esforç, però totes aquestes circumstàncies no hauríem de fer-nos perdre el focus: els NextGen continuen sent una oportunitat històrica per provocar punts d’inflexió transcendentals en sostenibilitat i digitalització del teixit productiu i les empreses.

2-Quins són els principals motius que fan que els fons no hagin arribat a les pimes?

Crec que el motiu principal es troba en la dificultat de gestionar aquesta quantitat ingent de doblers. Hem de considerar que les estructures de l’Administració -tan estatal com autonòmica- i els seus equips moltes vegades no són suficients per donar sortida a les diferents partides financeres.

3-En termes comparatius; com està Balears respecte a altres comunitats?

Les Balears va ser una de les comunitat més beneficiades en el repartiment de fons europeus. La mitja per habitant a les illes és de 1.060 euros mentre que la ràtio estatal es troba al voltant dels 700 euros. Ens trobem, en termes generals, en una bona situació, amb partides molt interessants que afecten directament  sectors claus de la nostra economia. És lògic pensar que el dia a dia de les empreses deixa poc temps per preparar projectes i estratègies de cara als fons, però és una feina que moltes vegades té recompensa.

4-Segueixen event-hi doblers i per tant possibilitats de presentar projectes i rebre finançament. Quin missatge enviau als petits i mitjans empresaris perque ho aprofitin?

Que aposten pels fons, sens dubte. Que consideren les convocatòries que afecten directament al seu sector productiu i estudien les possibilitats que es poden generar pel seu negoci. Estem xerrant de programes i convocatòries amb percentatges d’ajudes molt atractius. És necessari mirar un poc més enllà de la gestió diària i pensar en projectes que puguin establir canvis profunds i de llarg recorregut.

5-PIMEM i Disset tenen un conveni de col.laboració. Quines són les primeres passes que ha de fer un empresari que tengui un soci o sòcia?

El primer pas és tenir clar el projecte i un pressupost suficient sense tenir en compte la posible ajuda provinent dels fons europeus. És important insistir en aquest punt. Els fons europeus no són un pegat per completar mancances, sinó una eina per propulsar projectes ben construïts. Si es dóna la possibilitat de compartir un projecte amb altes empreses, molt millor. L’agrupació d’empreses és un factor positiu en moltes convocatòries. Pimem és el vehicle perfecte per fer arribar propostes a consultores com Disset. Des d’aquí estarem encantats d’assessorar i acompanyar entitats en tot el procès de presentació de projectes.