ACTUALIDAD INFORMATIVA DE PIMEM

Información actualizada de interés

Jeroni Valcaneras, president d’UATAE: “El nou sistema de cotització per autònoms és més just i solidari. Era una demanda històrica” (adjuntamos el informe de las novedades al final del artículo)

El nou model, que es desplegarà progressivament al llarg dels pròxims tres anys, estableix un sistema de quinze trams que determina les bases de cotització i les quotes en funció dels rendiments nets de l’autònom.

Aquests rendiments nets es calcularan deduint dels ingressos totes les despeses produïdes en l’exercici de l’activitat i aplicant sobre la quantitat resultant una deducció per despeses genèriques del 7%, o del 3% en el cas dels autònoms societaris.

El tram més baix, per a rendiments iguals o inferiors a 670 euros mensuals, part d’una quota de 230 euros en 2023 per a passar a 225 euros en 2024 i a 200 euros en 2025, mentre que el tram més alt per a rendiments superiors a 6.000 euros parteix d’una cotització de 500 euros l’any que ve, que pugen a 530 el següent i se situen en 590 al final del període.

Els autònoms podran canviar de tram de rendiments nets cada dos mesos a través de la web Import@ss de la Seguretat Social.

Aquesta reforma del Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) està ideada com un pas previ, de transició, per a aconseguir, com a més tard en nou anys, un model definitiu de cotitzacions per ingressos reals.

Aquestes són algunes de les dates clau de l’arrencada del nou sistema:

– La Seguretat Social ja ha posat en funcionament un simulador de quotes dins del portal Import@ss perquè els autònoms puguin realitzar càlculs de quota específiques per a la seva situació.

En el simulador, el treballador triarà un dels 15 trams d’ingressos en els quals es divideix el nou sistema i calcularà la quota mínima i la màxima que podrà triar en funció del tram seleccionat.

– Des del començament de l’any i fins a final de febrer, els treballadors per compte propi podran sol·licitar a la Seguretat Social la base de cotització mensual que s’ajusti als rendiments nets que esperen obtenir de mitjana cada mes.

– La nova base començaria a funcionar amb data d’1 de març de 2023, moment en què s’obrirà un nou termini per a comunicar canvis de tram de cotització, que entraran en vigor al maig.

– El primer dia dels mesos de maig, juliol i setembre s’obriran altres tres nous terminis per a comunicar possibles canvis de trams de cotització que entrarien en vigor al juliol, setembre i novembre, respectivament.

– El 31 d’octubre serà l’últim dia per a comunicar activitats i, en el seu cas, participació en societats per als autònoms que estiguessin donats d’alta abans de l’1 de gener de 2023.

– L’1 de novembre s’obrirà l’últim termini de l’any per a comunicar canvis en la base de cotització.