ACTUALIDAD INFORMATIVA DE PIMEM

Información actualizada de interés

José Miguel Artieda president dels API: “Demanam un gran pacte entre totes les forces polítiques per fer front a la crisi de l’habitatge a Balears”

  1. Què demanau als partits polítics de cara a la propera legislatura?

Demanam un gran pacte tot i que cada partit polític té una visió diferent sobre la problemàtica de l’accés a l’habitatge.

Una mesura per la qual hi ha certa coincidència és en la de potenciar la col·laboració públicoprivada sobretot a l’hora d’augmentar el nombre de VPO, no només el que pugui construir l’IBAVI que, com tots saben, té uns límits.

Una segona proposa seria blindar el pressupost destinat a l’IBAVI per poder fer més obra social i sempre amb col·laboració amb el sector privat.

També apostam per cedir més sol públic a canvi de construcció i una explotació d’anys.

Una quarta mesura és la d’incentivar als propietaris perquè treguin els seus immobles tant per llogar com per vendre. En el cas del lloguer es tractaria d’incentivar perquè el preu quedi per devall de mercat. Això passa per avantatges fiscals i de seguretat per els propietaris.

Una cinquena mesura que hem posat damunt la taula és un pla urbanístic estable. S’hauria de tenir en compte la nova tipologia d’habitatges i adaptar-los a realitat actual. Xerram que actualment els edificis tenen entre 40 i 50 anys i que estaven pensat per un altre tipus de famílies. Avui en dia saben que el nombre de membres d’una família s’ha reduït. Tenen més sortida els pisos de dues habitacions o similars i per tant es tractaria de permetre una segregació. En definitiva treure més habitatges seria una solució, seria reforma el que ja tenim.

Per altra part és vera que s’haurien d’adaptar els canvis d’usos i quan els locals o despatxos permetre més edificació de manera molt controlada perquè tenim moltes limitacions com a territori.

Com pot afectar la crisi bancària internacional?

Els tipus d’interès afecten directament a la compra d’habitatge. Estam acostumats a tipus d’interés negatius o nuls. Haurem d’adaptar l’economia familiar en aquesta nova situació que ha vengut per quedar-se. És ver que el canvi ha estat molt pronunciat i en molt poc temps i ha creat certa ficción en l’economia domèstica.

El sector de la construcció és un sector estable, un sector refugi i sempre hi ha aquest interés i si hi ha una crisi en l’àmbit financer sempre afecta en aquest sector.