ACTUALIDAD INFORMATIVA DE PIMEM

Información actualizada de interés

La Fundació Bit dur a terme al pròxim 3 de novembre a les 10.00 hores a l’auditori de la mateixa fundació una jornada sobre “Inteligencia Artificial al servicio de la pimes”. Entrevistam a Antonio Carmona, Secretari Autonòmic d’Innovació i Societat Digital

1- Tenim informació, des de diferents sectorials empresarials que la intel·ligència artificial s’està desenvolupant a un ritme més ràpid del que era de preveure. En quin moment segons vostès arriben aquestes jornades?

Segons la nostra opinió, la jornada arriba en un moment molt adient. Les empreses i la ciutadania reben molta informació respecte el que suposa i suposarà la IA en un sentit ampli. Moltes vegades amb elements que no juguen massa al seu favor, com biaixos, drets personals o falsificacions.

Estam en un moment en què, tal com evidencien les dades dels últims 12 mesos, la intel·ligència artificial ha experimentat un notable creixement. Aquest auge ve acompanyat de múltiples avantatges, però alhora també es perceben ressons negatius tant en la població com en el teixit empresarial, alimentant així un clima d’incertesa.

Per això, les institucions tenim la tasca obligatòria d’emfatitzar i racionalitzar el desenvolupament de la IA . És a dir, centrar-nos en explicar els avantatges, la regulació o les implicacions ètiques; i adaptar-nos al canvi, tal com ha succeït amb tots els avenços tecnològics al llarg de la història.

2- Com poden les pimes fer un seguiment efectiu i davant totes les possibilitats que dona la IA? Creu que acabarem creant consultories o perfils professionals que gestionin totes les possibilitats de la IA com hem acabat contractant professionals de la comunicació digital, RSC o riscs laborals?

Sense cap dubte, ja han sorgit i sorgiran nous professionals vinculats a les noves activitats que generen directa o indirectament les IAs i, a més, és necessari perquè suposarà una racionalització de tasques. Per exemple, molts informàtics que codifiquen passaran a realitzar tasques més funcionals, seran el sistemes els que codificaran. Així mateix, aquells que treballen en analítica de turisme hauran d’evolucionar, donant lloc a noves funcions i figures professionals, atès que moltes de les tasques mecàniques i repetitives seran assumides per màquines, deixant als humans les de més valor.

3- La teoria que fins ara s’ha imposat és que la IA havia arribat per fer unes determinades feines “brutes”, quantitat per damunt de qualitat. Amb el pas del temps, però veiem com aporta solucions que cobreixen necessitats creatives que són font d’inspiració però també solució definitiva. Si partim de la idea que la diferenciació pot estar en com cream i què cream…. és en aquest sentit una eina molt bona a curt termini o perillosa a llarg termini?

Tot avenç té grans elements positius, però el seu mal ús pot provocar efectes no desitjats.

La IA ens està començant a mostrar la seva capacitat per millorar el rendiment de les persones i la feina. Haurem d’estar al corrent de les diferents funcions de la IA i de les que siguin les més adequades a cada cas. Recordar també que un algoritme de repetició no és IA o és una IA molt primitiva. La nostra opinió és que la IA pot ajudar a millorar els processos i a potenciar les habilitats de les persones.

4- Quins sectors són de moment els que més fan ús de la IA? Com ha incorporat i a quines àrees un sector tan transcendental com és el turisme la IA?

Segons dades de l’INE (Instituto Nacional de Estadística), en el primer trimestre de 2021, un 8,2% de les empreses nacionals amb més de 10 treballadors utilitzava IA . Aquesta xifra ha experimentat un increment de 1,28 punts percentuals en el primer trimestre de 2023. Pel que fa als sectors que més empren la IA a les Balears, destaquen el sector serveis i la indústria . En el cas de la IA que transforma el llenguatge oral en un format que pot ser interpretat per una màquina, el sector serveis és el més destacat. En contrapartida, la indústria lidera l’ús de la IA per a l’automatització de processos de treball i en la facilitació de la presa de decisions. També hi ha empreses que utilitzen eines d’IA a vegades sense saber-ho, com els sistemes generatius o la transcripció automàtica.

5- Pot quedar tocada la formació en diferents àmbits per la capacitat que tingui la IA de donar solucions? De ser així… poden les pimes patir més que les grans empreses?

No ha de ser així, al contrari. Hem d’entendre que és un marc de desenvolupament tecnològic per potenciar tota tasca. L’objectiu és augmentar les habilitats de qui la fa servir. Aquestes eines han de ser accessibles per a tothom, ja que qui no les utilitzi podria trobar-se en posicions desfavorables.

Per tant, cal generar coneixement i confiança en les petites i mitjanes empreses perquè s’animin a utilitzar aquesta tecnologia i participin en debats i fòrums sobre el tema.

Així que vos convidam a la jornada Intel·ligència Artificial aplicada al Servei de les PIMES que se celebrarà a l’auditòrium del ParcBit (edifici de Son Espanyol) dia 3 de novembre a les 10 hores del matí. L’assistència és gratuïta però l’aforament és limitat. Per això cal inscriure’s prèviament. https://www.fundaciobit.org/jornada-intelligencia-artificial-al-servei-de-les-pimes/