ACTUALIDAD INFORMATIVA DE PIMEM

Información actualizada de interés

Les empreses del sector cultural s’interessen pels incentius fiscals a les inversions que ofereix el REIB

La consellera Rosario Sánchez es reuneix amb representants de les associacions ILLESCENA i ABSEDI

La consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors, Rosario Sánchez, ha mantingut una reunió avui amb representants de l’Associació d’Empreses Balears d’Arts Escèniques (ILLESCENA) i l’Associació Balear de Sales d’Espectacles en Directe (ABSEDI) per informar-los dels nous incentius fiscals que ofereix el Règim Fiscal Especial de les Illes Balears al sector cultural.

Aquesta reunió s’emmarca en la ronda de trobades que està celebrant la consellera amb distints sectors i entitats de les Illes per informar sobre els incentius fiscals del  REIB.

La consellera els ha explicat que el REIB fiscal afavoreix les inversions tant a les empreses com als autònoms creadors i intèrprets, incorpora bonificacions especials per mantenir i crear ocupació i el seu desplegament generarà nous llocs de treball a les Illes Balears.

En concret, la reserva d’inversions del règim fiscal del REIB té com a objectiu incentivar que les empreses de les Illes Balears reinverteixin els seus beneficis a l’arxipèlag.  A la pràctica, suposa que els imports destinats a la reserva d’inversió no tributen, tal com ha destacat la consellera Rosario Sánchez.

Això implica reduir fins al 90% la base imposable de l’impost de Societats o de l’impost sobre la renda dels no residents. A més, els autònoms declarants de l’IRPF podran aplicar-se una deducció a la quota de fins al 80% de tota aquella activitat que derivi d’establiments situats a les Illes Balears.

La consellera Sánchez ha valorat que la trobada ha estat una molt profitosa per donar a conèixer al sector cultural els beneficis fiscals del REIB i per establir vies de col·laboració per ajudar a la seva difusió entre les empreses associades a ambdues entitats.

“És important que aquest tractament fiscal diferenciat a les Illes tengui la màxima aplicació i extensió possible, per impulsar les arts escèniques, els espectacles en directe i, en general, tota la producció artística i cultural en el nostre territori”, ha declarat la consellera.

Rosario Sánchez ha incidit també davant els empresaris del sector en la importància de tenir en compte els incentius fiscals a l’hora de planificar les seves inversions aquest any. El règim fiscal, en vigor des del mes de gener, s’aplica a les inversions i despeses a partir de l’exercici fiscal 2023 i permetrà obtenir aquests beneficis fiscals en la declaració a fer l’any vinent.

Cal recordar que el Règim Fiscal Especial de les Illes Balears s’adreça a més de 50.000 empreses i permetrà un estalvi al teixit empresarial en imposts de 208 milions d’euros. Cada any tindrà un impacte econòmic estimat en 349 milions en inversions, millores i contractacions (l’equivalent a un 1% del PIB balear de 2019).

D’altra banda, la trobada ha permès compartir la necessitat d’adequar noves mesures fiscals per compensar el cost de la insularitat i pal·liar el desavantatge que suposa en la projecció exterior del sector cultural de les Illes Balears.

Rosario Sánchez també ha recordat als empresaris la possibilitat d’accedir a la línia de crèdits ISBA impulsats pel Govern com a una via de suport al sector cultural i al teixit empresarial en general, amb incentius especials per a finançar inversions i per contribuir a una major diversificació econòmica a les Illes.

Els propers dies continuaran les trobades sobre el REIB fiscal amb el sector cultural, concretament amb associacions representatives de músics, tècnics de so i productors musicals, i altres sectors.