ACTUALIDAD INFORMATIVA DE PIMEM

Información actualizada de interés

PIMEM-SME. Les pimes i el sector de l’artesania retrocedeixen a Europa i degut a les tensions geopolítiques, costos energètics i la reducció en la competitivitat

L’edició de primavera de 2024 de l’índex del clima empresarial de les pimes i del baròmetre de l’artesania i les pimes de la UE presentada per SMEunited mostra un panorama desafiant per a les petites i mitjanes empreses de tota la Unió Europea. L’índex de clima empresarial va caure fins als 66,8 punts, per sota de la línia de base de 70, cosa que indica que les pimes estan en recessió. Tot i que la davallada de l’entorn empresarial s’observa a tota la UE, factors com els elevats costos energètics, les interrupcions en la cadena de subministrament i la reducció de la competitivitat internacional fan que la davallada del clima empresarial sigui més pronunciada al nord industrialitzat.

El Baròmetre de l’artesania i les pimes de la UE destaca el desenvolupament de les pimes en tots els sectors. Malgrat la disminució de la situació general i els preus a la tardor de 2023, les activitats empresarials pròpies de les pimes es van mantenir relativament estables en comparació amb el semestre anterior. La situació general de la tardor del 2023 va resultar pitjor del que s’esperava, influenciada per les tensions geopolítiques, les polítiques monetàries endurides i la reducció de la rendibilitat.

No obstant això, el descens de la situació global no es va reflectir clarament en la facturació de les pimes, ja que l’evolució negativa esperada de la facturació no es va materialitzar. Pel que fa a les expectatives per al semestre actual, Gerhard Huemer, director de Política Econòmica de SMEunited, va afirmar que “la situació per al primer semestre de 2024 continua sent desoladora, ja que els alts tipus d’interès i les tensions geopolítiques continuen deteriorant la situació general de les pimes”. Els augments salarials estan augmentant els costos, pressionant les pimes perquè pugin els preus, especialment en els sectors de serveis intensius en mà d’obra. Els tipus d’interès elevats estan tenint un impacte pronunciat en el sector de la construcció, on s’espera que la facturació continuï baixant a causa de l’elevat cost de les hipoteques. Les expectatives d’ocupació indiquen un lleuger afluixament dels mercats de treball a mesura que les pimes adapten la seva plantilla a la tendència estancada de la rotació.