ACTUALIDAD INFORMATIVA DE PIMEM

Información actualizada de interés

APAEMA vol incloure petits productors i producció ecològica en la compra prevista pels estabiments turístics

Des de la Xarxa de Pagesos Ecològics de les Balears, integrada per les associacions APAEMA, APAEM i APAEEF, es mostra satisfacció per aquest principi d’acord on es pretén assegurar un mínim d’un 3% de producte, que pujarà a un 4% per a establiments de 4 o 5 estrelles i del 5% per als agroturismes. Aquesta norma pot suposar un important impuls per aquest i la culminació d’una demanda històrica de la societat: que el sector turístic repercuteixi més i millor damunt foravila.

Dit això, APAEMA-PIMEM, així com APAEM i APAEEF expressa la seva queixa perquè cap de les associacions de productors ecològics de les Illes Balears, ni tampoc el seu consell regulador, el CBPAE, ha estat convidada a les reunions que s’han celebrat. Les demandes que proposen les diferents entitats són:

  • Que la norma comprometi la compra d’un percentatge mínim de producte ecològic, dins del percentatge estipulat de producte local. Si ens atenem a la Llei Agrària, que establí la producció ecològica com a estratègica per a la nostra comunitat, i l’objectiu d’arribar al 25% de superfície agrària útil d’Europa inscrita en ecològic per a l’any 2030, com marca l’estratègia “De la granja a la taula” de la Comissió Europea, s’han de fer polítiques actives de foment d’aquest tipus de producció, i la Llei turística hi podria tenir un paper cabdal. A més, en un context mundial d’encariment dels fertilitzants nitrogenats com l’actual, l’agricultura ecològica i l’agroecologia ofereix una major independència que la convencional a l’hora de produir aliments.
  • Que el producte de les petites i mitjanes explotacions agràries es tengui en especial consideració, perquè, en cas contrari, existeix el perill que la compra només beneficiï a les principals empreses agroalimentàries, les més grosses. S’haurien d’establir mecanismes que garanteixin que l’impacte damunt del sector sigui ampli i real.
  • Que es despleguin mecanismes robusts de traçabilitat del producte local consumit. Actualment encara no es disposa de cap segell o control que identifiqui què és el producte local, el que ja suposa un problema, avui dia, i un risc a l’hora de garantir que el sector turístic compri aliments cultivats (o criats) i elaborats aquí.