ACTUALIDAD INFORMATIVA DE PIMEM

Información actualizada de interés

Mallorca Rural celebra les Jornades Fibra amb Futur per potenciar l’ús de la llana

Associació Mallorca Rural ha organitzat el passat divendres 21 les jornades Fibra amb Futur a Sineu, amb l’objectiu de presentar els resultats de dos projectes innovadors centrats en la promoció de la llana. Aquests projectes, desenvolupats tant localment com en col·laboració amb el grup LEADER Illa de Menorca, aborden l’actual crisi econòmica que afecta la indústria de la llana, tot destacant la seva rica tradició artesanal.

L’esdeveniment ha posat un enfocament especial en les races autòctones com l’Ovella Mallorquina i l’Ovella Roja Mallorquina, incloent una taula rodona dedicada a explorar les seves característiques físiques, tèrmiques i tèxtils per identificar els usos més pertinents per aquestes races.

A més de ser una plataforma per a la difusió de coneixements, les jornades han destacat projectes locals, nacionals i internacionals que promouen l’ús de la llana en diversos sectors com l’agricultura, l’artesania i la indústria tèxtil. S’ha donat especial atenció a iniciatives com l’associació Atelier des Laines, des d’on impulsen el desenvolupament i la promoció de les fibres naturals.

Durant l’esdeveniment, s’han presentat dues guies de bones pràctiques: una sobre pel maneig de llana i una altra sobre els seus usos en pràctiques agrícoles.