ACTUALIDAD INFORMATIVA DE PIMEM

Información actualizada de interés

Mallorca Rural. Nova Convocatòria d’ajudes dins el programa Leader 2024. El termini de sol·licituds és fins al 28 de juny de 2024 i el periode per realitzar les inversions no podrà superar l’1 de juliol de 2025

Ajudes dirigides a:

· Millorar la producció i la comercialització de productes agropecuaris
· Recolzar sinergies i accions multisectorials que afavoreixin el sector agropecuari i agroindustrial
· Iniciatives que impulsin les races i varietats autòctones i locals Accions dirigides al turisme naturalístic o cultural lligades a explotacions agràries
· Inversions per a la consolidació d’empreses forestals, inclosa la compra de maquinària
· Accions dirigides a la utilització eficient de l’aigua a l’agricultura
· Accions dirigides a l’eficiència energètica i foment de l’ús d’energies renovables
· Accions de sensibilització i transferència de coneixements per a la innovació en els sectors agrari i mediambiental

Algunes novetats respecte l’anterior:

· Podran ser beneficiaris, les empreses de fins a 49 treballadors
· La intensitat d’ajuda podrà arribar al 60% en el cas d’explotacions agràries inscrites en el registre corresponent
· El topall màxim d’ajuda serà de 30.000 €
· Quan la despesa superi els 500 € s’hauran de presentar 3 pressuposts
· La presentació de les sol·licituds es podran realitzar a l’Associació Mallorca Rural per correu electrònic i amb signatura digital

Més informació la teniu a la web de l’Associació Mallorca Rural: https://mallorcarural.cat/convocatories/