ACTUALIDAD INFORMATIVA DE PIMEM

Información actualizada de interés

Mallorca Rural preveu els propers dies un augment significatiu de les sol·licituds per les ajudes del fons Leader 2022

En aquest moment, quan encara està obert el termini de presentació de sol·licituds (acaba dia 7 de juny) s’han registrat a l’oficina de Mallorca Rural tres sol·licituds, segons ha comunicat la seva gerent, Malen Llull.

Per altra part també s’han atès unes quinze consultes de persones interessades en participar en la convocatòria, més enllà de les que es varen atendre en les tres jornades informatives presencials que es realitzaren a Inca, Esporles i Sineu amb anterioritat a la publicació de la convocatòria.

Vistes en conjunt, les sol·licituds presentades i les consultes prèvies, es troben en quantitats similars els quatre tipus d’actuacions subvencionables prevists a les bases de la convocatòria: les de suport al sector agrari i agroindustrial, les de suport a la conservació del patrimoni natural i cultura, les de conservació i gestió sostenible de recursos naturals i les de formació i informació.

I pel que fa al perfil dels promotors, es troben igualment representats les persones físiques, les societats mercantils i les cooperatives; en canvi d’entitats sense afany de lucre tan sols s’ha atès una consulta. La previsió és que augmentin les consultes en els propers dies i també que hi hagi una allau de sol·licituds en els darrers dies del termini de presentació.