ACTUALIDAD INFORMATIVA DE PIMEM

Información actualizada de interés

Mesa per la sostenibilitat. PIMEM felicita al Govern per encarar amb valentia el col·lapse que viuen les nostres illes i espera que les dades recollides pel doctor i economista Antoni Riera permetin adoptar mesures realistes i efectives en favor d’un model més sostenible

Per altra part la patronal proposa aprofitar tots els òrgans existents i de presentativitat empresarial, sindical i social per vehicular debats i propostes que ajudin a prendre més i millors mesures. PIMEM creu que són aquests espais ja creats els que poden permetre un debat més directe i efectiu per fer arribar tant les propostes com les reaccions a les iniciatives que vagi aprovant el Govern.

Per altra part la Federació aplaudeix la mirada del Govern cap a la diversificació econòmica. PIMEM ha defensat sempre la necessitat de donar el màxim suport a tots els sectors empresarials estiguin més o manco vinculats amb el turisme perquè només així se pot avançar en la creació en nous i qualificats llocs de feina, minvar la dependència d’un sector econòmic amb tot el risc que això comporta i dur a terme una desestacionalització més controlada. La patronal mantén la idea que les polítiques de la diversificació són un terreny propici per retenir talent, impulsar la formació en altres àmbits professionals no subjectes a l’estacionalitat i una passa complementària amb el turisme cap a més i millor innovació de les pimes i l’exportació dels seus productes.