Actualidad

Información actualizada de interés

¡NOVEDAD! Información de interés: convocatorias ayudas y subvenciones

En esta página encontrarás la información actualizada de convocatorias y subvenciones que pueden interesarte:

  • Subvenciones para fomentar la compra en el pequeño comercio. Ir a la web [+]
  • Resolució de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors de 9 de febrer de 2021 per la qual s’aprova la convocatòria extraordinària per a l’any 2021 d’ajuts als emprenedors i a la micro, petita i mitjana empresa amb activitat a les Illes Balears per cobrir els interessos i el cost de l’aval d’ISBA, SGR, d’operacions de finançament d’inversions productives i de liquiditat per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19 IR AL BOIB [+]
  • Convocatòria ajuts per a pal·liar els efectes de la covid-19 al comerç majorista i sales de ball.  Ir a la web [+]
  • Ayudas destinadas a promover actuaciones de inversión para la modernización de la estructura digital de la actividad industrial Bases de la convocatoria para conceder. Ir al BOIB [+]