PROGRAMA DE SEMINARIS OIE

Programa de seminaris oberts NextGeneration EU para empresas

Organitzats por la OIE · Oficina d’Inversions Estratègiques del Govern Balear

OBJECTIU:

Informar sobre les convocatòries d’ajudes a les quals poden accedir les empreses. Formació general sobre diferents aspectes relacionats amb l’accés als fons europeu.

CONTINGUT:

  • Compartir informació sobre l’execució dels fons europeus i el desplegament de l’Estratègia d’Inversions Illes Balears 2030.
  • Accés als diferents continguts del portal web del OIE. 
  • Criteris de gestió dels fons europeus que afecten les empreses.
  • Forma de presentació dels projectes.

DIRIGIT A:

Empreses

CALENDARI PREVIST DE FORMACIONS

Dilluns, 3 d’octubre
Dilluns, 7 de novembre
Dilluns, 12 de desembre

Modalitat: Mixta (presencial i online)

INSCRIPCIÓ ALS SEMINARIS AQUI [+]