ACTUALIDAD INFORMATIVA DE PIMEM

Información actualizada de interés

PERFILS de PIMEM. Entrevista a Leonor Fuster, directiva de Fuster Begudes.

1- Com entra dins aquest món de les begudes i quants anys fa que hi està al capdavant?

Vaig entrar dins aquest món de begudes refrescants, perquè era el nostre negoci familiar; malgrat no hagués pensat mai que fos el meu futur, quan vaig estudiar administració d’empreses, hem va esser molt fàcil aplicar el que estudiava i m’agradava, a la nostra empresa. Vull dir que no vaig triar el sector, sí el lloc de feina. Vaig anar aplicant el que m’ensenyaven, a la nostra empresa, i hem vaig sentir molt útil, la part administrativa, era la que penjava més a ca nostra en aquell moment.

D’això fa més de 30 anys.

2- Com ha anat evolucionant la seva empresa en particular i el sector en general?

La nostra empresa podem dir amb orgull que fou creada l’any 36 per el nostre padrí, qui va tenir «la brillant idea»  de fer sifons i pinya mallorquina, després gasoses i altres gustos.

La segona generació fou el nostre pare, fill únic, aquest sí es el que va viure el boom turístic, començant a repartir amb un cavall i un carro i arribant a la seva jubilació amb més de 10 camions al carrer. Ara anam per la tercera generació, segons els estudiosos, som els que hem de viure el declivi, però de moment, som 3 germans, amb tasques i directrius ben definides, que, fins ara, hem anat ampliant la estructura de la empresa, hem ampliat la distribució d’altres begudes, les zones de distribució directe, etc… El nostre sector en general demana això, varietat de producte, per poder abastir al nostre client final amb tot el que necessita darrera el seu taulell.

3- Quins perfil professionals o personalitat se necessita segons vostè per estar al capdavant d’una empresa com la seva?

Es necessita personal que sigui capaç d’aportar a l’empresa, les feines mecàniques, les pot fer tothom, es necessita personal amb visió i ganes de créixer.

4- La crisi del turisme s’ha escampat com una taca d’oli i com era de preveure. En el cas del seu sector, quin ha estat l’impacte?

Nosaltres, de moment, som els grans perjudicats d’aquesta crisi, l’hoteleria en general, som els grans culpables de la expansió del virus, o això es la sensació que ens estan transmitent, malgrat si a qualcú es dediques a treure les baixes laborals per covid X sector, pentura aquesta impressió canviaria.

5- Si no hagués estat empresària a què li hagués agradat dedicar la seva vida laboral?

Tenc un sentit de la justícia bastant gran, si m’ho haguessis demanat fa 20 anys, sense dubte t’hagués dit advocada, a dia d’avui… ja no, segurament administrativa a una altre empresa.