ACTUALIDAD INFORMATIVA DE PIMEM

Información actualizada de interés

PERIFILS DE PIMEM. Entrevista a Raúl Luzón gerent de Vectobal

  1. Quins són els problemes més greus que pot ocasionar un mal control de plagues? Per què hem de prestar atenció a les plagues?

Les plagues poden suposar pèrdues econòmica per mor de diferents aspectes com son la pèrdua de partides alimentaries contaminades, per danys i desperfectes a instal·lacions i infraestructures claus i per la pèrdua d’imatge de marca a establiments turístics i de restauració. A més a més, molts dels organismes plagues són vectors de malalties importants per lo que estam parlant de potencials problemes sanitaris de primer ordre. Un mal control de plagues suposa una pèrdua de temps i diners per als clients a més de la possibilitat de que la plaga s’escampi per llocs no afectats a l’inici. Per últim, un control deficient pot provocar resistència als biocides que empram i un problema mediambiental per un mal ús de productes.

  • Al llarg de la seva trajectòria empresarial, ha viscut algun cas concret que ha derivat amb vertader problema a nivell empresarial?

Vectobal va néixer a finals de l’any 2020 i a la nostra curta trajectòria no hem tingut encara problemes empresarials. Ni tan sols amb la Covid-19 ja que com vam néixer en plena pandèmia els nostres protocols interns i la manera de relacionar-nos amb els clients està 100% adaptada a aquesta circumstància.

  • Quins són els elements que provoquen un major augment del nombre de plagues? Canvi climàtic, manca de mateniment, evolució d’insectes i espècies…

Son molt els organismes que poden provocar una plaga i la seva proliferació depèn en gran mesura d’elements propis del seu cicle vital. Si es cert que en general la temperatura i la humitat son aspectes potenciadors del cicle biològic dels insectes i un manteniment deficient en quant a la disponibilitat d’aigua, brutor i poc ordre sempre afavoreix un major augment de plagues. El canvi climàtic i la globalització el que fa es d’una banda augmentar la possibilitat d’arribada de noves espècies invasores i per altra s’alteren les fases del cicle vital dels insectes, augmentant les setmanes d’activitat a l’any.

  • Quina és la metodologia de feina de Vectobal? Com comencen a fer feina?

La feina de Vectobal segueix tots els protocols de bones pràctiques i de limitacions en quant a l’ús de productes químics. Disposam de personal tècnic expert i de metodologies de feina específiques per cada organisme en concret per d’aquesta manera ser més eficients en quant al seu tractament. Paral·lelament a la feina és fonamental tenir una relació directa i fluida amb els clients per tal d’eliminar qualsevol element que puguin afavorir la proliferació de les plagues. En resum, la nostra feina es basa en el control integrat de plagues on el coneixement i l’atenció son pilars importantíssims per fer una bona actuació de control de plagues.

  • A nivell més personal…com vares decidir crear i dedicar-te a donar aquest servei?

Al sector de la sanitat ambiental ja hi he fet feina als darrers anys. Es un sector on m’hi sento molt còmode a nivell laboral per mor dels meus estudis de biologia i la meva especialització en entomologia aplicada. A l’hora d’emprendre un nou negoci crec que és imprescindible entendre com funciona el teu sector en concret, s’ha de saber quines son i com funcionen les empreses competidores i quins son els clients més importants així com tenir un coneixement comercial i tècnic suficient per tal de contractar i donar un bon servei al client. A més s’ha de donar una bona oportunitat de negoci i s’han de disposar de socis i col·laboradors fidels al projecte. Tenc la gran sort de que de que el meu soci és en Jorge Fortis, una persona amb quasi 20 anys d’experiència i amb el reconeixement unànime de persona íntegra i professional, que ha apostat també pel projecte de Vectobal. Junts vam entendre que era un bon moment per invertir i crear Vectobal ja que estudiant el sector vam veure que hi havia un bona oportunitat de negoci per una empresa mallorquina centrada en la proximitat, la qualitat i l’atenció al detall.