ACTUALIDAD INFORMATIVA DE PIMEM

Información actualizada de interés

PIMEM convoca als seus associats a la 46 Assemblea General Ordinària i Extraòrdinaria Electoral

És un plaer convocar a tots els socis i sòcies de la nostra federació PIMEM a la 46º ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA, finalitzada aquesta reunió es durà a terme l’Assemblea General EXTRAORDINÀRIA ELECTORAL.  Les assemblees tindran lloc el dijous 11 de juliol 2024, a la Fundació Casa Esment 17, 07198 Son Ferriol Palma (veure mapa aquí), a les 18:30h en primera convocatòria i a les 19:00h en segona convocatòria.

Per a una correcta organització serà imprescindible confirmar l’assistència a través dels canals habituals de comunicació amb l’oficina de PIMEM o a través del formulari habilitat entrant aquí.

L’associat que no pugui assistir a la reunió d’assemblea podrà delegar el seu vot, per a fer-ho haurà de sol·licitar l’autorització de delegació de vot corresponent telefonant a PIMEM

Ordre del dia Assemblea General Ordinària

  1. Lectura i aprovació, si és el cas, de l’acta anterior.
  2. Aprovació de noves associacions i adhesions en Pimem
  3. . Estat de comptes.
  4. Informe d’activitats.
  5. Proposta d’actuacions per a l’exercici esdevenidor.

Ordre del dia Assemblea General Extraordinària

  1. Presentació de candidatures.
  2. Elecció i nomenament de la candidatura triada.
  3. Aprovació si escau de l’acta.

En període de 10 dies es farà públic els components de la comissió electoral i haurà 30 dies per a la presentació de candidatures. A l’oficina i a l’àrea d’associats tindreu accés al procediment (estatus i reglament electoral).

A Palma 22 de maig de 2024

Atentament,

El president de PIMEM, Jordi Mora.