ACTUALIDAD INFORMATIVA DE PIMEM

Información actualizada de interés

PIMEM Especial “Dia de la dona”. Apol·lònia Figuera, cofundadora d’Agromart

1.- De 0 a 10 on col·loqueu el dia d’avui el progrés de la dona dins l’àmbit   laboral?

Posaria un 6

2- Si haguéssiu estat homes, hagués sigut més fàcil arribar on heu arribat professionalment?

En general penso que sí, que ser home encara facilita progressar a nivell professional, no només perquè a llocs directius encara es valora més a l’home sinó que encara hi ha greus problemes per conciliar la vida laboral i familiar i encara sembla que les dones tenim més responsabilitats quels homes a l’hora de conciliar i per tant més dificultats per accedir a alts càrrecs a nivell laboral.

Però en el meu cas puc haver viscut una situació especial, ja que tant als inicis de l’empresa familiar com actualment com a socia-fundadora i directora del departament d’administració sempre s’ha tengut clara la meva capacitat i no se m’ha infravalorat enfront dels meus socis homes.

3- La ciència o les ciències han allunyat (cada dia manco per sort) les dones de diferents carreres universitàries que tenen molt de pes dins l’economia actual (xerram de les estadístiques mostrades per diferents estudis). Al vostre entendre on radica aquesta diferència i allunyament de les dones respecte en aquest tipus de coneixements?

A la nostra societat encara s’assignen rols a les dones i rols als homes diferents. Des de la infància, i després adolescència, joventut… ja es plantegen futurs diferents, per tant no és estrany que es reflexi una segregació clara a la tria dels estudis universitaris. Per una altra banda falten referents femenins per exemple de científiques, filòsofes, economistes…. femenines. La realitat avui és que es van fent avanços, cada vegada hi ha més dones a totes les etapes educatives inclosa la universitària, inclús més dones que homes, i cada vegada es donen més a conèixer  les dones referents de la nostra història que varen ser invisibilitatzades, però queda encara molt a fer.

4- Que el paper de la dona cada vegada és més important no hi ha cap dubte, sobretot en l’àmbit de càrrecs públics, alguns empresarials i amb certa transcendència mediàtica. Però el dia a dia segueix havent-hi una discriminació real pel que fa a el sou respecte als homes i fent les mateixes feines. Com es pot començar a canviar aquesta injustícia?

El fet de que un hombre tengui major sou que una dona només pel fet de ser home és avui inadmissible.Els sous han d’anar relacionats amb el lloc de feina, tasques encomanades, objectius aconseguits, quantitat i qualitat de la feina… mai per qüestió de gènere. Es podria començar fent polítiques que donin visibilitat a aquesta situació i posant mesures per controlar que no passi.

5- Finalment m’agradaria aprofitar al nostre News per enviar un missatge en aquelles autònomes o petites empresàries de PIMEM que el dia d’avui (i això igual que els homes) han de fer front a un dels moments més difícils de la seva vida laboral o empresarial.

El missatge seria que davant la situació de pandèmia que ha afectat no només a la salut sinó a tots els àmbits, econòmic, laboral, social, emocional, tenim molts de fronts que treballar, molts de reptes que superar tots importants, tots vitals, però també és vital no oblidar  tot el progrés que s’ha fet a nivell laboral en relació a la dona i la gran tasca que queda pendent. Que aquesta situació no faci donar passes enrere, no podem permetre  una societat que invisibilitzi a la dona, que li mermi les seves oportunitats pel fet del gènere.