ACTUALIDAD INFORMATIVA DE PIMEM

Información actualizada de interés

PIMEM Especial “Dia de la dona”. Francisca Picornell, presidenta de Guarderies i Escoletes de Mallorca

1.- De 0 a 10 on col·loqueu el dia d’avui el progrés de la dona dins l’àmbit   laboral?

7

2- Si haguéssiu estat homes, hagués sigut més fàcil arribar on heu arribat professionalment?

No. En el cas de l’educació hagués estat exactament igual.

3- La ciència o les ciències han allunyat (cada dia manco per sort) les dones de diferents carreres universitàries que tenen molt de pes dins l’economia actual (xerram de les estadístiques mostrades per diferents estudis). Al vostre entendre on radica aquesta diferència i allunyament de les dones respecte en aquest tipus de coneixements?

Les lletres sempre han sigut més assequibles i per les dones això  ha estat imporant. Les ciències devegades han demanat una exclusivitat que la dona no ha tengut. Però el que queda clar és que cada dia són més les dones que estan estudiant carreres de ciències i que demanen molta implicació i esforç

4- Que el paper de la dona cada vegada és més important no hi ha cap dubte, sobretot en l’àmbit de càrrecs públics, alguns empresarials i amb certa transcendència mediàtica. Però el dia a dia segueix havent-hi una discriminació real pel que fa a el sou respecte als homes i fent les mateixes feines. Com es pot començar a canviar aquesta injustícia?

Crec que afecta a unes capes de dones manco qualificades i poc preparades. A dia d’avui hem avançat molt amb aquesta qüestió tot i que queden coses encara per fer.

5- Finalment m’agradaria aprofitar al nostre News per enviar un missatge en aquelles autònomes o petites empresàries de PIMEM que el dia d’avui (i això igual que els homes) han de fer front a un dels moments més difícils de la seva vida laboral o empresarial.

Que tenguin valentia i constància que són de les dues principals virtuts de les dones. Que creguin amb elles mateixes i segur que superaran aquesta difícil siutació.