ACTUALIDAD INFORMATIVA DE PIMEM

Información actualizada de interés

PIMEM i 70 entitats creen el Grup d’Acció Local de Pesca de Mallorca

70 associacions, entre elles PIMEM, ha creat el GALP, Grup d’Acció Local de Pesca de Mallorca. Aquesta nova entitat permetrà que el sector de la pesca tengui una plataforma de representació i participi en el desenvolupament de les zones pesqueres. Per part de la Federació hi varen ser presents el vicepresident de PIMEM, Rafel Matas, Laura Calvo per part de PIMEM-Comerç i AEPIB i Eugènia Cusí, presidenta de RBC-Mallorca.