ACTUALIDAD INFORMATIVA DE PIMEM

Información actualizada de interés

PIMEM i el Fòrum presenten a Cladera l’estudi sobre la transformació turística

PIMEM, de la mà del seu Gerent, Gustavo de Vicente ha estat present a la reunió del Fòrum de la Societat Civil amb la presidenta del Consel de Mallorca Catalina Cladera per presentar-li l’estudi sobre la reconversió turística. La idea de la Federació juntament amb altres organismes i intel.lectuals ha estat fer arribar a Cladera el model que defensen aquestes entitats que passa per un canvi de model on es promogui un decreixement del nombre de visitants de manera contralada i planficada per dur a terme una reconversió amb les màximes garanties i oportunitats tant per a treballadors com per empreses.

PIME defensa que se fa necessari actuar per fer del nostre destí turístic una oferta el més sostenible possible i d’aquesta manera garantir el màxim la supervivència a llarg termini de les empreses i ser un clar referent diferenciat respecte als nostres destins competidors.

Gustavo de Vicente, Gerent de PIMEM ha asegurat que “un nou model turístic donarà possibilitats a nous perfils laborals i se crearan noves empreses amb més valor afegit. La sostenibilitat d’un destí serà el que marcarà la seva competitivitat”.