ACTUALIDAD INFORMATIVA DE PIMEM

Información actualizada de interés

PIMEM i la Fundació Girasol reprenen la col·laboració per incorporar un nou perfil laboral a la Federació

PIMEM s’ha tornat a reunir amb la Fundació Girasol per incorporar un nou treballador a la Federació i així donar continuïtat el programa que va començar l’any passat. El gerent de la patronal, Gustavo de Vicente, ha assegurat que “PIMEM té un doble compromís, social i mediambiental. El mediambiental ha estat històricament amb Mar Blava i la defensa de la Mediterrània i social ho és amb la Fundació Girasol amb la qual l’any passat vam tenir una excel·lent experiència”. D’aquesta manera PIMEM segueix amb el seu compromís de fer efectives les polítiques de RSC.

La Fundació Gira-sol neix en 1984 com una organització benèfic-assistencial sense ànim de lucre, amb la vocació d’intervenir en la resolució de totes les problemàtiques derivades del consum de drogues, amb especial èmfasi en totes aquelles situacions que generen exclusió social.

La creació de la Fundació Gira-sol deriva de la necessitat de donar resposta a l’epidèmia de consums problemàtics que es va produir en els anys 80.

En aquells dies, al poble d’Arcos de la Frontera, igual que en la resta dels pobles espanyols, es va produir un perillós increment del consum de drogues, i la societat del moment tenia un gran desconeixement del problema de les addiccions i de totes les dificultats que d’elles es deriven.

Un grup de persones sensibilitzades amb aquesta situació va decidir unir-se i actuar per a pal·liar el problema de la drogoaddicció. Fruit d’aquest esforç va prendre forma l’actual Comunitat Terapèutica Gira-sol, que ofereix tractament residencial i ambulatori a addictes de tota índole.