ACTUALIDAD INFORMATIVA DE PIMEM

Información actualizada de interés

PIMEM i Projecte Home col·laboraran per la reinserció laboral

Avui hem signat un Conveni marc de col·laboració amb PIMEM. Jordi Mora, President de PIMEM i Jesús Mullor, president Executiu de Projecte Home Balears han establert les bases de col·laboració entre ambdues entitats per tal de millorar la qualitat de vida de la societat mitjançant l’actuació conjunta amb la societat empresarial.

PIMEM es compromet a fer arribar i difondre les necessitats de Projecte Home Balears als diferents col·lectius empresarials que adherits a la Federació com als grups d’interès que puguin rebre la informació a través dels canals habituals de comunicació de PIMEM (xarxes socials, premsa, correus electrònics, web de la federació, etc.)

“PIMEM pot contribuir d’una manera molt efectiva a ajudar a persones que, gràcies a Projecte Home Balears i al eu gran esforç individual, han pogut insertar-se en l’activitat laboral. Aquest conveni és una oportunitat per a tothom i el camí per a que les PYMES es dirigeixin envers la innovació, la sostenibilitat i el compromís social, com es en aquest cas” declara Jordi Mora

Per la seva part, Projecte Home Balears proposa algunes línies d’actuació per tal d’oferir als diferents col·lectius empresarials de PIMEM alternatives per fomentar espais laborals saludables  i participar en diverses iniciatives com serien:

  • Col·laboració a les iniciatives d´inserció laboral
  • Fomentar la participació de les persones associades a PIMEM com a persones voluntàries a Projecte Home Balears
  • Difusió de les iniciatives de prevenció que ofereix PHB per tal de prevenir el consum de drogues i altres addiccions
  • Difusió dels programes de tractament adreçats a persones amb problemes d’addicció
  • Organització de campanyes o esdeveniments adreçats a la promoció de Projecte Home Balears i a la captació de recursos econòmics per al finançament de l’Organització.
  • Fomentar entre les persones associades les aportacions econòmiques amb desgravacions fiscals que ofereix Projecte Home Balears.
  • Oferir la possibilitat entre les empreses associades a PIMEM  puguin fer aportacions en espècies necessàries per l´entitat

Jesús Mullor apunta que “la Missió de Projecte Home Balears és donar resposta als problemes generats per les addiccions a la Societat Balear i que, aquesta, està formada per persones que són l’ànima de qualsevol empresa. I, una cosa certa és que a Projecte Home Balears tenim 35 anys d’experiència ajudant a les persones”.