ACTUALIDAD INFORMATIVA DE PIMEM

Información actualizada de interés

PIMEM INFORMA I RECORDA. El Ministeri d’Indústria i Turisme, va publicar la convocatòria d’ajudes de l’any 2023 per a projectes de digitalització de «Última Milla» per empreses del sector turístic

Aquesta informació és un recordatori perquè tingueu present que el termini de presentació de sol·licituds d’aquesta convocatòria finalitza el proper dia 13 de març de 2024. Infomació:

Import: 104.064.551,70 €.

Objecte: Ajudes destinades al suport a la competitivitat de les empreses l’activitat de les quals, bé sigui directa o verticalitzada, estiguin orientades al sector turístic en general i qualsevol dels seus subsectors productius. En concret es pretén mobilitzar aquells projectes singulars i transformadors que cobreixin processos i productes fàcilment escalables i replicables amb una clara orientació a l’usuari final i que continguin, entre altres, millores en la digitalització i intel·ligència aplicats a la gestió, promoció, sostenibilitat, posada en valor i difusió per a destins i sector turístic. Les ajudes es concediran en règim de concurrència competitiva. Les actuacions susceptibles de ser objecte de les ajudes són les següents:

a) Projectes de desenvolupament tecnològic innovadors (Línia 1), descrits en l’article 6.1.a) de l’Ordre ITU/1391/2023, de 22 de desembre.

b) Projectes d’implantació i adopció de noves tecnologies (Línia 2), descrits en l’article 6.1.b) de l’Ordre ITU/1391/2023, de 22 de desembre.

c) Projectes d’implantació i adopció per part d’empreses pymes de tecnologies testades prèviament en el mercat amb risc tecnològic baix o  en general de processos de digitalització de les seves activitats (Línia 3)

descrits en l’article 6.1.c) de l’Ordre ITU/1391/2023, de 22 de desembre.

La data d’inici de l’actuació no podrà ser anterior l’endemà de la presentació de la sol·licitud d’ajuda. El termini d’execució màxim serà de dotze mesos per als projectes de Línia 1 i 2 i de nou mesos per als projectes de Línia 3. El termini s’iniciarà l’endemà de la resolució definitiva de concessió.

Beneficiaris:

1. Podran ser beneficiaris de les ajudes de les línies 1 i 2, en la forma d’agrupació conforme al que s’estableix en l’article 67 del Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, i l’article 11.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre:

a) Les empreses del sector turístic, d’acord amb el que estableixen els articles 7.1a) i 4 de les Bases reguladores de la convocatòria.

b) Associacions sense ànim de lucre, federacions i confederacions del sector turístic.

c) Empreses l’activitat de les quals els permeti constituir-se en socis tecnològics i amb experiència demostrable en l’àmbit turístic.

2. Podran ser beneficiaris per als projectes de la Línia 3 (projectes Individuals) les empreses descrites a l’apartat a) anterior. 

Termini de presentació de sol·licituds: del 14 de gener de 2024 al 13 de març de 2024

Informació de la convocatòria:

BOE

Extracte

Seu electrònica