ACTUALIDAD INFORMATIVA DE PIMEM

Información actualizada de interés

PIMEM Informa. La patronal dona a conèixer els requisits dels avals financers de l’ISBA. 5 milions per a projectes i amb l’objectiu d’estalviar fins el 70% del cost financer de les pimes

Per primera vegada es posa en marxa una línia de 5M € per finançar projectes d’innovació de les petites i mitjanes empreses de les Illes Balears. L’objectiu del Govern és ajudar a estalviar a les pimes fins al 70% del cost financer. Jordi Mora, com a president de PIMEM i Miquel Àngel Salvà, com a membre de l’executiva de la patronal han estat presents a la presentació dels requisits i les condicions de l’ISBA i juntament, com era d’esperar, del president de l’entitat financera, Eduard Soriano. De la trobada i presentació s’han extret el següents requisits per optar a una línia de finançament. Són els següents:

1-Ser una empresa petita o mitjana (tenir menys de 250 treballadors, volum de facturació inferior a 50 milions d’euros i xifra de balanç inferior a 43 milions d’euros) o bé ser gran empresa amb un mínim de 499 treballadors.

2-Tenir el domicili social o establiment en el territori de la Comunitat Autónoma de les Illes Balears.

3-No operar en el sector de promoció immobiliària (CNAE 410).

4-No està en situació de dissolució ni en concurs de creadors.

5-Està el corrent de pagaments amb la Seguretat Social, l’Agència Tributària i amb la comunitat autònoma.

Línia d’Innovació.

Per poder-se acollir a les condicions d’aquesta línia la sol·licitud haurà d’estar acompanyada d’un projecte innovador. Aquest projecte se valorarà d’acord amb els següents criteris:

1-Grau d’innovació.

2-Qualitat técnic-científica.

3-Alineació amb els objectius de desenvolupament sostenible (ODS).

4-Potencial de mercat.

5-Pressupost.

CONDICIONS ECONÒMIQUES.

1-Condicions de l’entitat financera.

1.1. Tipus d’interès: Euribor + (1.5% – 2.5%)

1.2. Bonificació Tipus d’Interés: 3%

3- Obertura: 0.75%.

4- Bonificació Obertura: 0.75%.

5- Cancel·lació: Exempte.

2-ISBA SGR.

2.1. Retenció de captial: 4%.

2.2. Comissió aval: 1.25%.

2.3. Bonificació Comissió Aval: 1.25%.

2.4. Comissió d’estudi: 0.75%.

2.5. Bonificació d’estudi: 0.75%.

3- Informació complementària:

3.1. Import màxim: 1.000.000 euros.

3.2. La retenció de 4% se tornarà amb la cancel·lació de l’operació financera.

3.3. La bonificació de l’interès s’aplica durant els primers 5 anys.

3.4. La bonificació del cost de l’aval és del 100% durant els 5 primers anys.

3.5. La inversió haurà de justificar-se l’any següent mitjançant factures justificants de pagament.

3.6. L’empresa podrà optar el segell INNOBAL