ACTUALIDAD INFORMATIVA DE PIMEM

Información actualizada de interés

PIMEM INFORMA. SUBVENCIONS. En el Boib número 29 publicat el 27 de febrer, es recullen les convocatòries d’ajudes per sectors culturals i llançades des de l’Institut d’Estudis Baleàrics.

– Subvencions per donar suport a projectes d’investigació d’humanitats i de la cultura vinculats amb les Illes Balears per a l’any 2024

– Ajuts destinats als mitjans de comunicació en llengua catalana a les Illes Balears per a l’any 2024

– Subvencions per donar suport a les activitats de projecció exterior de les arts escèniques de les Illes Balears per a l’any 2024

– Subvencions per donar suport a la projecció exterior de les arts visuals de les Illes Balears per a l’any 2024

– Subvencions per donar suport a les activitats d’estudis locals que se celebrin a les Illes Balears durant l’any 2024

– Subvencions per donar suport a centres de creació artística establerts en el territori de les Illes Balears per a l’any 2024

– Subvencions en règim de concurrència competitiva per donar suport a l’edició de llibres de recerca científica o de divulgació de les Illes Balears per a l’any 2024

– Subvencions per donar suport a la projecció exterior de l’edició i la promoció de la literatura, el pensament, el còmic i la il·lustració de les Illes Balears per a l’any 2024

– Ajuts destinats a actuacions de foment de l’ús de la llengua catalana a les Illes Balears per a l’any 2024

– Subvencions per donar suport a les activitats de projecció exterior de la música de les Illes Balears per a l’any 2024

– Subvencions en règim de concurrència competitiva per donar suport a fires, festivals, cicles de concerts, trobades, jornades i premis del món de la cultura que fomentin la projecció exterior i es duguin a terme en el territori de les Illes Balears per a l’any 2024

– Subvencions per donar suport a la creació dels sectors de les arts escèniques, la música, la literatura, el còmic i la il·lustració, les arts visuals i l’audiovisual de les Illes Balears per a l’any 2024