ACTUALIDAD INFORMATIVA DE PIMEM

Información actualizada de interés

PIMEM-Institucional. SMEunited. “Europa ha d’aconseguir millorar l’entorn empresarial pensant en les pimes europees i emplaça als legisladors a fer més esforços per superar les “llacunes” laborals”


“Les PIME estan ancorades a la seva comunitat local i per tant molt més afectades per les condicions de negoci locals”, va declarar el president de la delegació Petri Salminen a la Cimera Social Tripartida. Europa ha de treballar en el seu atractiu per a les inversions. Per a això, dos punts principals són un entorn regulador menys onerós i el tancament de les llacunes laborals i de qualificació de manera eficaç. “Aquests reptes requereixen que tots nosaltres, els legisladors europeus i nacionals i els interlocutors socials de tots els nivells, fem més esforços”, va recordar el senyor Salminen.

La política ha de tenir en compte que l’aclaparadora majoria de les empreses i llocs de treball estan entrellaçades amb les seves comunitats locals i molt més afectades per les condicions de les empreses locals. Mantenir la competitivitat significa millorar les nostres forces, com un personal ben format, i reduir la càrrega reglamentària. Les PIME esperen que Europa compleixi la promesa de reduir els requisits d’informació en un 25%. No s’ha de demanar a les empreses que compleixin la legislació mediambiental i social de la UE que informin sobre aquest tema. Correspon a les autoritats encarregades de fer els controls necessaris per a garantir el compliment. D’altra banda, les PIME demanen una previsibilitat de les normes durant el temps d’una inversió.

En el debat sobre l’escassetat de mà d’obra, la Secretària General de les Nacions Unides, la senyora Willems, va assenyalar el fet que Europa ha d’incorporar més persones al mercat laboral, començant per aquells que ja són aquí a Europa. Això significa crear les condicions adequades per a la incorporació de persones en edat de treballar inactives a llocs de treball amb accions adaptades en funció de cada grup destinatari. A més, s’hauria de prestar més atenció a la mobilitat i la migració intracomunitària per als treballadors qualificats de baixa i mitjana edat.

Al mateix temps, Europa ha de mantenir a les persones en el mercat laboral el més temps possible. Això significa una inversió contínua en l’augment de la qualificació i el canvi de mentalitat a “aprenentatge permanent”. Es tracta d’una inversió conjunta de tots els actors de la societat. Els empresaris de les PIME assumeixen la seva part, entrenant als joves a través de l’aprenentatge i proporcionant formació al personal, principalment en el lloc de treball. Sol·liciten suport per a desenvolupar una política de formació, crear una formació a mesura i disposar d’infraestructures de formació, que són especialment importants en les zones rurals. No obstant això, la senyora Willems va concloure que “mantenir a la gent durant més temps en el mercat laboral, també requereix una revisió dels sistemes de pensions i permetre que els que vulguin treballar més temps per fer-ho.”

Què és SMEunited?

SMEunited, anteriorment coneguda com UEAPME, és l’associació d’artesans i PIME a Europa amb al voltant de 70 organitzacions membres de més de 30 països europeus. SMEunited és una organització d’empresaris reconeguda i soci social europeu i actua en nom de l’artesania i de les PIME en el diàleg social europeu i en els debats amb les institucions de la UE. PIMEM, através de la Confederació CONPYMES, en forma part.