ACTUALIDAD INFORMATIVA DE PIMEM

Información actualizada de interés

PIMEM lamenta la pujada del SMI sense tenir en compte la productivitat, la contractació administrativa ni les conseqüències que pot tenir pel sector primari

El Consell de Ministres ha aprovat, a proposta del Ministeri de Treball i Economia Social, la pujada del Salari Mínim Interprofessional (SMI) per al 2024 a 1.134 euros en 14 pagues.

Segons dades del ministeri esmentat, uns dos milions i mig de persones treballadores estan retribuïdes a Espanya seguint aquesta referència bàsica. El nou SMI permetrà percebre a les persones treballadores beneficiàries 54 euros més al mes a cadascuna de les 14 pagues (permetrà incrementar els ingressos anuals de les persones perceptores d’aquesta retribució en 756 euros).

 A conseqüència de la pujada de l’SMI per al 2024, el Govern incrementarà alhora el mínim exempt a l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) el 2024 des dels 15.000 euros fins als 15.876 euros. D’aquesta manera, el salari mínim interprofessional no quedaria subjecte a retenció atès que el mínim exempt se situarà a la mateixa quantia anual que l’SMI. Així, s’evita que els contribuents afectats suportin retenció o ingrés a compte.  Aquest Reial decret a entrat en vigor el dia 8 de febrer.

 Tal com ja vam expressar el passat gener el nostre president quan es va anunciar aquest augment, PIMEM lamenta la pujada del SMI i que no s’hagi acordat al Diàleg Social ni tenint en compte ni la productivitat, ni l’impliació en la contractació administrativa ni al sector primari.