ACTUALIDAD INFORMATIVA DE PIMEM

Información actualizada de interés

PIMEM preocupada pels efectes de la nova pujada del SMI

  • El nou augment del salari mínim interprofessional (SMI) sembla respondre més a una aposta política que al diàleg social.

Jordi Mora, president de la Federació de la Petita i mitjana empresa de Mallorca (PIMEM) ha mostrat la seva preocupació per les repercussions que pot tenir la nova pujada del salari mínim interprofessional (SMI) en les pimes de la nostra comunitat. “L’any passat vam incrementar un 22,3% l’SMI, enguany torna a créixer un 5,5%. És una mesura adequada, però no estem d’acord amb aquests creixements tan bruscos. Es pot provocar turbulències en l’economia de les petites empreses i autònoms al no estar prou preparades”.

A la federació el preocupa especialment el fet que aquest tipus de mesures responguin més “a una aposta política que a un diàleg social”. Per no parlar que el context actual en el qual es troba l’economia espanyola no afavoreix a l’optimisme entre les petites i mitjanes empreses. “Les exportacions no creixen i les pimes es troben en un moment de dubte. La desacceleració econòmica és una realitat i la disminució del creixement en sectors com a indústria o turisme, són factors que provoquen el recel dels empresaris. Aquest tipus de mesures, per tant, tan sols danya la seva confiança, redueix la inversió i augmenta la seva incertesa”.

De totes maneres, Mora ha volgut recalcar que l’augment del SMI era una mesura “necessària i adequada” i que tot el que sigui millorar la qualitat de vida econòmica dels treballadors “és una bona notícia i apropiada”.

Finalment, Jordi Mora ha explicat que aquest tipus de mesures serien més ben rebudes pels empresaris, si des del Govern es fomentessin idees que fossin encaminades a disminuir els elevats costos empresarials. “Les nombroses despeses que han de sufragar les pimes i l’alta burocratització administrativa són els que realment impedeixen que els salaris augmentin encara més. És aquí on l’administració pública ha de posar l’accent i aplicar millores perquè les empreses puguin actuar amb major comoditat”.