ACTUALIDAD INFORMATIVA DE PIMEM

Información actualizada de interés

PIMEM recorda al nou Govern central que la reducció de la jornada laboral és un despropòsit tant per la baixa productivitat a nivell nacional com pel model d’estructura econòmica que té Balears

PIMEM avisa al president Pedro Sánchez: “No es poden prendre mesures que afectin a les empreses sense estudis i anàlisis que avalin les decisions polítiques i molt manco sense un debat un consens que doni estabilitat a llarg termini”. La patronal mallorquina creu que el debat sobre la reducció de la jornada laboral, un dels punts tractats en debat d’investidura, és un error tant en les formes com en el fons. Pel que fa a les formes, la Federació creu que en un context de tanta tensió ideològica no és el millor escenari per fer “proclames populistes” i sense un mínim debat entre els actors que més poden patir aquestes de mesures laboral, pimes i autònoms.

Pel que fa al fons de la qüestió la patronal mallorquina ja va dir en el seu moment que la reducció de la jornada laboral era un error perquè del que se tracta és de prendre decisions en funcions de la productivitat i en el cas de l’espanyola és de les més baixes d’Europa. Fixant la mesura en el teixit productiu balear per PIMEM encara és un despropòsit més gran. La Federació veu un error voler implantar aquesta mesura en una economia on les seves pimes estan sotmeses a una forta dependència turística, i per tant amb repunts de jornades laborals molt intenses. Aquest context obliga a molts de petits empresaris a fer ús de més hores per complir les exigències de mercat i per tant, lluny de xerrar de reduccions de jornades laborals, s’ha de plantejar un encaix en com cobrir de la millor manera possible les jornades que hi ha durant una determinada época de l’any. La solució plantejada fins el moment és la de més contractació, però els números apunten a pèrdues del voltant d’un 20% per part de l’empresari fent impossible aquesta alternativa.

Fora de la reducció de la jornada laboral, però dins els mateixos punts negociats per l’executiu, PIMEM mostra el seu desacord en l’increment del cost d’acomiadament (de 33 dies a 45 dies) i rebutja de ple l’anomenat salaris de tramitació (quantia que abona l’empresa en cas d’extinció de la relació laboral i posteriorment reincorporació, normalment per sentència judicial, per l’import dels salaris deixats de percebre des del moment de l’extinció fins a la reincorporació).

En canvi, fora del debat, sí que PIMEM espera i creu que aquest Govern s’ha de posar a treballar ja en dues direccions. La primera és la d’un compromís immediat i consensuat perquè les pimes espanyoles tinguin una representació real dins les taules de diàleg social i empresarial en l’àmbit estatal i sortir d’aquesta anomalia que només es dona Espanya. Ha de ser una incorporació independent de la gran patronal que actualment ocupa tot l’espai de representació empresarial. La segona és la posada en marxa dels mecanismes per perseguir la morositat de grans empreses i institucions a l’hora de pagar a les pimes. PIMEM exigeix un règim sancionador per qui no compleixi els dies de pagament a les pimes espanyoles i que ja marca la llei, 30 d’administració ha privat i 60 entre privats.

Tot seguit deixam un breu resum de les mesures anunciades en debat d’investidura i de caràcter econòmic i empresarial.

-Ampliar la rebaixa de l’IVA dels aliments fins a juny de 2024.
-Estendre les mesures d’alleujament als hipotecaris a aquells amb rendes de fins a 38.000 euros anuals, enfront dels 30.000 actuals.
-Transport públic gratuït per a nens, joves i aturats des de l’1 de gener.
Habitatge
-Millora del bo jove de lloguer.
-Línia d’avals per a cobrir el 20% de la hipoteca per als joves.
-Habilitació de 183.000 habitatges públics per a lloguer assequible.
-Ajudes als arrendadors per a reformar habitatges i incentius fiscals per a posar-les en lloguer.
Administració
-Nou model d’atenció presencial a la ciutadania amb horaris flexibles i sense cita prèvia obligatòria.
-Termini màxim de 30 dies per a tramitar prestacions com l’ajuda a la dependència.
-Simplificar requisits per a l’ingrés mínim vital (IMV).
Ocupació i salaris
-Reduir la jornada laboral a 37 hores i mitja setmanals.
-Incentius perquè les empreses ofereixin horaris més flexibles i potenciïn el teletreball.
-Nou Estatut dels Treballadors que garanteixi per llei que el salari mínim interprofessional (SMI) suposi el 60% del salari mitjà.
Pensions
-Revaloració de les pensions conforme a l’IPC.
-Injecció de 5.000 milions anuals al fons de reserva de la Seguretat Social.
Fiscalitat
-Tipus mínim del 15% en l’impost de societats.
-Combatre l’economia submergida.
-Incrementar la progressivitat de l’IRPF.
-Assumir una part del deute que totes les comunitats autònomes van contreure durant l’etapa del PP.
Energia
-Integrar als veïns tant en la presa de decisions com en el repartiment de beneficis derivats del desplegament d’energies renovables.
-Afavorir les “comunitats energètiques” que triplicaran la potència instal·lada d’autoconsum.
-Restabliment de la Comissió Nacional de l’Energia (CNE).
Igualtat
-Aprovar la llei de representació paritària.
-Ampliar el permís per naixement fins a les 20 setmanes.