ACTUALIDAD INFORMATIVA DE PIMEM

Información actualizada de interés

PIMEM-SME. “El 78% de les pimes de la UE tenen dificultats per contractar treballadors amb les habilitats adequades”

“Les pimes proporcionen el 64,4% de l’ocupació i, per tant, són els principals ocupadors del sector privat. Com les abelles, les pimes pol·linitzen ecosistemes econòmics locals, nacionals i fins i tot internacionals, creant llocs de treball i creixement en el camí. No obstant això, actualment s’enfronten a escassetat de mà d’obra i habilitats que dificulten el seu potencial de creixement. Les pimes demanen un augment de l’oferta de mà d’obra qualificada mitjançant l’aplicació efectiva i ràpida de les mesures previstes al Pla d’acció de la UE per a l’escassetat de mà d’obra i de qualificacions, començant per reformes de l’educació inicial i la ràpida adaptació dels plans d’estudis d’FP a les noves demandes de competències per als transició bessona”, va declarar el president de SMEunited, Petri Salminen. “El 78% de les pimes de la UE tenen dificultats per contractar treballadors amb les habilitats adequades”, assenyala el Sr. Salminen. SMEunited fa una crida en primer lloc a reforçar i promoure la imatge de l’Educació i Formació Professional (FP).

Les pimes depenen principalment de les competències ateses per l’FP. La millora de les oportunitats de mobilitat per a l’aprenentatge, la creació d’itineraris d’FP superiors i el desenvolupament de l’aprenentatge digital en els itineraris d’FP poden contribuir a aquest objectiu. A més, s’ha de fer un canvi en la cultura de l’aprenentatge permanent. És essencial fomentar una autèntica mentalitat d’aprenentatge al llarg de la vida perquè tant els empresaris com els treballadors ho vegin com una inversió real en el seu propi futur. L’aprenentatge al llarg de la vida ha de començar amb una formació inicial forta, per fer front a una preocupant manca de competències bàsiques, suaus i transversals. Juntament amb polítiques específiques d’habilitats,

SMEunited demana millors mesures d’activació dirigides a col·lectius específics de la nostra societat que estan inactius. També demanem millors polítiques per atreure talents de l’estranger mitjançant la implementació ràpida del grup de talent de la UE. “Per posar en pràctica aquest desenvolupament de competències i polítiques actives de mercat laboral, SMEunited continua compromesa amb el diàleg social. L’intercanvi entre sindicats i empresaris contribueix a implementar una formació a mida, dóna suport a les empreses en la millora i requalificació i desenvolupa mesures específiques per als canvis de la nostra societat que afecten la vida laboral”, destaca el president Salminen. Junts, podem crear aquest terreny fèrtil per a les pimes i us convidem a fer-vos un “brunet”!