ACTUALIDAD INFORMATIVA DE PIMEM

Información actualizada de interés

PIMEM tindrà la vicepresidència del Grup d’Acció Local de Pesca a Mallorca, GALP

Amb l’objectiu de dinamitzar l’economia local, i més concretament el sector pesquer, ha nascut el GALP i del qual PIMEM en té la vicepresidència. D’aquesta manera se crea aquest grup d’acció local amb el suport de la Cofradia de Pescadors i que té el suport de capital tant privat com públic,. El GALP gestionarà el fons FEMPA, que són les ajudes al sector pesquer.

La iniciativa ha anat a càrrec del Consell de Mallorca i més concretament del Departament de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local, cartera que gestiona Jaume Alzamora. El GALP està format per 13 membres i on la presidència recau amb Domingo Bonnin, la vicepresidència a Jordi Mora, president de PIMEM i la tresoreria a OP Mallorca.