ACTUALIDAD INFORMATIVA DE PIMEM

Información actualizada de interés

Pressuposts del Consell de Mallorca. PIMEM els valora positivament però avisa de l’esforç que s’haurà de fer per la transformació del model econòmic

El Gerent de PIMEM, Gustavo de Vicente, ha assistit a la presentació dels pressuposts del Consell de Mallorca a l’entitat Fòrum de la Societat Cívil per a la Reconstrucció de les illes Balears i de la qual la Federació en forma part. De Vicente celebra que s’hagi dedicat una partida a la promoció econòmica tot i que reconeix que faran falta més recursos en un futur per al producte local i la seva internacionalització.

A la presentació, la presidenta Catalina Cladera ha informat dels eixos principals del pressupost del Consell per a l’exercici 2021, que ascendeix fins a 494 milions d’euros, amb un increment d’11,6 milions (un 2,4 % més) en comparació amb el pressupost de 2020. Pel Gerent de PIMEM és important destinar recursos a l’àrea social degut principalment a la forta crisi econòmica que ha originat la pandèmia. Des de la patronal es posa de relleu els 33 milions en promoció econòmica (6,7%) partida que espera que serveixi a les empreses no només del sector primari sinó també a la petita empresa industrial i autònoms de la nostra illa.

De Vicente creu que els pressuposts no poden ser molt diferents degut als condicionants de la crisi però espera poder seguir avançant en partides que permetin una transformació real del model econòmic. PIMEM és l’única patronal que forma part del Fòrum i l’objectiu és aportar idees i propostes des la vessant més empresarial i econòmica.