ACTUALIDAD INFORMATIVA DE PIMEM

Información actualizada de interés

Quatre sectorials de turisme de PIMEM coincideixen: “S’ha d’anar cap a un model turístic de qualitat, sostenible i rendible però consensuat i de mirada ample”.

HABTUR, AEVAB, l’Associació de Proguies Turístics i Petits i Mitjans Hotels de Mallorca han acudit a la televisió Fibwi per analitzar com ha anat la temporada i debatre sobre el futur del turisme. Durant gairebé una hora les quatres patronals de la Federació han explicat com ha transcorregut la temporada alta després de la incertesa viscuda fins a finals de juny i a causa dels impactes de les notícies internacionals en referència al efectes de la COVID.

Ramon Reus, president d’AEVAB, ha assegurat que la temporada ha estat bona, però que el principal repte és lluitar contra unes grans empreses que, a través de descomptes que poden arribar al 40%, acaben rebentant el mercat. I és que el president d’AEVAB ha recordat ha afegit que aquestes mateixes empreses el que fan una vegada acabada la temporada és vendre els cotxes suposant tot plegat una competència deslleial. Per Reus aquesta política de massificació té uns efectes directes amb la promoció i les pàgines web d’aquestes empreses publiquen uns preus que no són reals i que després una vegada el client ha arribat a Mallorca veu com el preu publicat no té res a veure amb el que finalment paga. Per Reus “tota una estratègia de captació que dóna molt mala imatge a les illes”.

L’associació ha explicat al llarg del programa que actualment a les nostres illes poden circular entorn de 60 mil cotxes de més a pesar que el perill en aquests moments pot ser precisament la manca de vehicles a causa de la poca fabricació de xips. Dins el marc dels efectes de la COVID Reus ha reconegut que el Govern ha complit amb les ajudes i aixó és motiu d’agraiment davant la difícil situació que ha patit el sector.

Per la seva part el president de l’Associació de Proguies Turístics de Mallorca, Biel Rosales ha assegurat que la seva tasca és clau per provocar una segona visita a la nostra illa. Per Rosales aquest gremi professional funciona com petits ambaixadors la virtut de la qual és com transmeten informació de l’entorn. Ara, segons Rosales es tracta que els residents també s’animin a descobrir la nostra illa.

El president de l’Associació de Petits i Mitjans Hotels de Mallorca, Joan Manuel Ordines, ha posat l’accent sobre que s’ha d’entendre per turista de qualitat. Per Ordines el turista de qualitat no és necessariament el que més doblers gasta sinó que es pot donar la circumstància que en pocs doblers fan un ús molt més racional dels recursos naturals i per tant això també és qualitat. El president de Petits Hotels també va remarcar la importància de la formació professional ja que ho entén com un complement ineludible a la qualitat del producte final turístic.

Ja dins la més estricte actualitat Ordines ha assegurat que el sector ha rebut les ajudes pels efectes de la COVID i que la gestió de la crisi ha tengut encerts i errors, però que finalment com a mínim s’ha tengut temporada a pesar del tancament de l’oferta de l’oci nocturn.

Finalment el president d’HABTUR, Toni Barceló, ha començat la seva intervenció recordant que la pandèmia ens ha fet veure a tots la importància del turisme a les nostres illes. Barceló creu que és el moment de xerrar d’una oferta cada dia més sostenible, ja que tenim uns recursos limitats. En aquest sentit defensa l’oferta de l’habitatge vacacional per tenir una forta incidència dins el mercat local i per tant fer arribar als doblers on difícilment hi arriben amb l’oferta hotelera. En poques paraules, defensa un millor repartiment dels ingressos que deixa el turisme.

Respecte a la tipologia de clients Barceló ha destacat que aquests darres dos anys s’ha incrementat al turista jove i això ha estat el motiu d’algunes queixes per accés de renou originat per festes. Aquesta circumstància s’ha donat sobretot a Eivissa tot i que hi ha hagut casos aïllats a Mallorca.