ACTUALIDAD INFORMATIVA DE PIMEM

Información actualizada de interés

Què fa falta perquè les pimes s’enamorin del mercat únic?

“A mesura que les circumstàncies canvien, no podem seguir acumulant el que ja hi ha. Perquè el mercat únic assoleixi tot el seu potencial, hem d’abordar els problemes d’avui des d’un altre angle”, va afirmar el president Salminen mentre la junta de SMEunited discutia amb Enrico Letta el lloc de les pimes al mercat únic. Tenint en compte que no totes les pimes volen passar les fronteres, és important destacar que l’amenaça que algunes pimes poden sentir no prové del propi mercat únic, sinó de la seva fragmentació.

La qüestió és, a la pràctica, que les pimes no sempre poden veure els beneficis del mercat únic: 27 lleis empresarials diferents, 27 normes fiscals diferents… L’informe Letta ha de posar de manifest com un mercat únic eficient pot beneficiar tant a les pimes actives al seu mercat local. i pimes disposades a transfronterers. Els membres de SMEunited van insistir que la manca d’harmonització dificulta les seves ambicions transfrontereres. Enfortir la cooperació entre la Comissió i els Estats membres durant la transposició de la directiva crearia sinergies per a una major coordinació. També cal més transparència.

Una plataforma única on els emprenedors poguessin accedir a tota la informació necessària, en tots els idiomes, participaria en la reducció de la càrrega reguladora. Parlant sobre com millorar la circulació de mercaderies, SMEunited va destacar el paper important de l’estandardització, ja que els estàndards harmonitzats simplifiquen la manera com els empresaris fan negocis. El Consell d’Administració reconeix tots els grans canvis positius que va comportar el mercat únic. “Ara és hora d’abordar les coses difícils que encara ha de fer la UE. Davant d’un context que canvia ràpidament, hem de sortir de la nostra zona de confort per construir un mercat únic que compleixi els requisits”, ha conclòs el president Salminen.