ACTUALIDAD INFORMATIVA DE PIMEM

Información actualizada de interés

Recomanacions d’UATAE per autònoms davant la reforma del RETA

Amb motiu de la reforma del sistema de cotitzacions del RETA aprovada el passat mes de juliol, des d’UATAE formulem un seguit de recomanacions per facilitar l’ajust al nou sistema:

Continuar amb la mateixa cotització que es tenia.

Recomanem, en primer lloc, continuar amb la base per la qual s’ha cotitzat fins al moment, donat que al llarg del 2023 es permetrà seguir cotitzant per la mateixa base que es tenia l’any 2022. Aquesta es podrà ajustar voluntàriament segons l’evolució de l’activitat durant l’any. Cal tenir en compte que a partir de l’1 de juliol del 2024 començarà la regularització per part de la tresoreria, que determinarà l’ingrés o devolució segons el cas.

Per altra banda, la nova regulació estableix com a excepció el manteniment de les bases d’aquells treballadors que hagin estat cotitzant a 31 de desembre de 2022 per una base superior a la que els pertocaria, independentment de la base de cotització que els correspondria segons els rendiments nets obtinguts. En cas que es vulgui mantenir la base, s’haurà de comunicar, tot i que potser caldrà esperar a la publicació dels formularis; en cas contrari, el 2024 l’administració tributària efectuarà la corresponent regularització.

Revisar els rendiments nets el primer trimestre i comparar-los amb la base per la qual es cotitza actualment per fer una previsió.

Cal fer una previsió dels rendiments nets en funció de l’evolució de l’activitat i revisar les taules establertes pel nou Reial Decret llei 13/2022, per comprovar si la base per la qual estem cotitzant en el moment s’adiu amb la base que ens correspondria segons els nostres rendiments nets futurs. Els rendiments nets obtinguts el primer trimestre ens poden donar certa informació per orientar les previsions, tot i que seran els que obtinguem al segon trimestre els que ens donaran una visió més real de l’evolució de la nostra activitat. A partir d’aquest coneixement podrem decidir si ajustem la nostra base de cotització segons els rendiments actuals i preveient els rendiments futurs.

Cal tenir en compte que tenim 6 oportunitats durant l’any per modificar la nostra base de cotització i, així, procurar que quan la tresoreria efectuï la regularització l’any 2024, l’impacte econòmic sigui mínim.

Si es decideix esperar a final d’any, perquè es poden tenir dubtes sobre els rendiments que finalment es podran aconseguir, fer una previsió de diners per l’eventual quota de regularització.

En cas que es tinguin dubtes sobre els rendiments que s’obtindran, tot i haver fet una aproximació, i es decideixi esperar a final d’any, convé fer una previsió de diners en cas que la base per la qual estiguem cotitzant sigui inferior a la que ens pertocaria. Ens pot passar que, en el moment de la regularització a partir del juliol del 2024, quan la tresoreria determini la devolució i ens enviï la resolució de pagament, i tenint en compte que només hi haurà un termini d’un mes per pagar, no tinguem prou liquiditat per fer-hi front.

Conservar els documents i disposar de les dades per poder fer les previsions d’ingressos i despeses i els càlculs corresponents.

Davant la necessitat de tenir previstos els ingressos i despeses en tot moment, cal conservar tots els documents i disposar de les dades necessàries per poder fer els càlculs i previsions corresponents, controlant l’evolució del nostre negoci en tot moment. Sovint, ens costa fer previsions per manca de dades.

Es recomana revisar periòdicament amb l’assessor, l’evolució previsible de quotes i estar al cas de les novetats.

Juntament amb tot l’anterior, des d’UATAE es recomana la revisió periòdica de l’evolució de les quotes i estar al cas de les novetats per tal de controlar com ens poden afectar els canvis en tot moment i, així, tenir una millor previsió dels nostres ingressos.