ACTUALIDAD INFORMATIVA DE PIMEM

Información actualizada de interés

Recordatori. Bases reguladores i la convocatòria d’ajuts per finançar projectes d’eficiència energètica

La Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball va publicar dijous dia 13 de setembre en el BOIB les bases reguladores i la convocatòria d’ajuts per finançar projectes de l’eficiència energètica de l’envolupant tèrmica, d’ús d’energies renovables a les instal·lacions tèrmiques de calefacció, climatització, refrigeració, ventilació i aigua calenta sanitària, i de les instal·lacions d’il·luminació d’allotjaments turístics,  en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat pels fons Next Generation EU.

Import: 12.263.892,32 €.

L’import de subvenció serà la suma d’una part base i una part addicional segons la tipologia d’actuació. L’actuació addicional es graduarà en funció de la concurrència de criteris afegits d’eficiència energètica o actuacions integrades de les tipologies d’actuació. 

Objecte
: finançar projectes de millora de l’eficiència energètica de l’envolupant tèrmica, d’ús d’energies renovables a les instal·lacions tèrmiques de calefacció, climatització, refrigeració, ventilació i agua calenta sanitària i de les instal·lacions d’il·luminació d’allotjaments turístics.

Beneficiaris
: persones físiques o jurídiques privades que siguin propietàries d’edificis destinats a l’allotjament turístic inscrit en el Registre Insular d’Empreses, Activitats i Establiments Turístics de les Illes Balears. També són beneficiaris les empreses explotadores d’establiments turístics que ho acreditin mitjançant un contracte vigent que els atorgui la facultat per realitzar obres i estiguin inscrits en el registre abans anomenat. Només seran beneficiaris d’aquesta subvenció els establiments turístics indicats a la convocatòria. 

Termini de presentació de sol·licituds
: des del dia 7 de novembre de 2022 a les 8:00 hores el fins dia 7 de febrer de 2023 a les 23:59 hores.  
Informació sobre la convocatòria (pàgina web amb documentació associada, enllaços d’interès, tràmit electrònic, etc):  Mecanisme per a la Recuperació i Resiliència (MRR) Turisme Illes Balears-Eficiència energètica (caib.es)