ACTUALIDAD INFORMATIVA DE PIMEM

Información actualizada de interés

Reunió molt positiva entre Govern i Construïm. Els empresaris presenten 5 propostes per avançar en innovació i sostenibilitat

 

Propostes per a la potenciació de la Innovació a les PIMES industrials de les Illes
Balears.
Ens preocupa que Balears amb una inversió en I+D+I del 0.4% respecta al PIB ocupi els darrers llocs en el
ranking de innovació del l Estat Espanyol i de Europa.
Aquesta delicada situació, apart de resta competitivitat a la nostra industria local també la podria fer
desapareixa a mig o llarg termini.
Per aquest motiu des de la nostra associació CONSTRUIM (PIMEM) volem fer les següents propostes al
executiu de la nostra comunitat amb la intenció de invertir aquesta situació:
1. Creació de un Clúster del Sector de la construcció on estigui integrada tota la cadena de valor del
sector (Col·legis de Arquitectes, Enginyes de Camins, Aparelladors, Associacions de Constructors,
Fabricants, Promotors, Consultors de Medi ambient, Centres tecnològics, laboratoris, etc).
L´objectiu es que el nostre sector sigui considerat com a estratègic per el Govern i al hora des de el
Cluster poguem captar el màxim de recursos per dedicar a la I+D+I i fer el nostre sector mes
competitiu i resilient.
2. Xecs / cupons d’innovació, on s’atorgui una quantitat de diners suficient (entre 20 i 30 mil € per
empresa) a les PIMES perquè contractin serveis tecnològics d’universitats, centres de recerca /
centres tecnològics o altres proveïdors acreditats
3. La signatura d’un conveni entre el Govern i l’Institut de Tecnologia de la Construcció (ITEC) perquè el
sector de la construcció de Balears sigui més competitiu i pugui desenvolupar nous productes d’alt
valor afegit així com modernitzar els seus processos productius.
4. Organització d’una jornada/s per a la promoció i difusió de la INNOVACIÓ per així facilitar la
col·laboració entre diferents agents, incloent empreses, universitats i sector públic. Es proposen
entre altres coses realitzar:
a. Conferències per mostrar el funcionament dels diferents Centres tecnològics líders a nivell
nacional i mundial: TECNALIA (País Basc) i Fraunhofer (Alemanya)
b. Portar a conferenciants líders de referència en Innovació (Per ejempl Xavier Ferràs, prof
ESADE)
c. Creació de taules rodones.
d. Presentació de centres de recerca locals: UIB, CETEBAL, etc.
e. Presentació de institucions administratives locals de innovació (IDI, DG INNOVACIÓ,
INDUSTRIA, etc)
5. Al menys dos viatges a l’exterior de les illes per conèixer els millors centres tecnològics d’Europa i
fins i del món: TECNALIA (País Basc) i Fraunhofer (Alemanya).
Mallorca té molt bona relació amb Alemanya que és tot un referent mundial en temes d’Innovació. Cal
aprofitar-ho i crear sinergies