ACTUALIDAD INFORMATIVA DE PIMEM

Información actualizada de interés

Socis en Moviment. De la mà de l’educador físic, Bernat Parera, coneixem a fons el que s’anomena la “pausa activa”, una mètode per millorar la salut física dels treballadors

1- Què és la pausa activa?
Entenem per pausa activa aquell descans dins l’horari de treball on l’objectiu és activar la musculatura mitjançant canvis posturals per tal de millorar la salut física i mental del treballador. Són aturades d’entre 10 i 15 minuts que permeten millorar el rendiment laboral mitjançant l’exercici físic en el mateix lloc de treball.


2- Com i on neix el servei? Quins són els seus orígens?
És un servei que neix a mitjans del segle XX com a resposta a la preocupació que hi havia per la salut dels treballadors i la productivitat en el lloc de treball. Tot i que no hi hagi una persona i un lloc específic que se l’atribueixi com el creador de les pauses actives van sorgir com a resultat de la investigació en salut labora, l’ergonomia i la millora del benestar dels treballadors. És un servei que ha involucrat tant a professionals del moviment com a professionals del camp de la salut ocupacional.


3- Com en tot hi ha dues maneres de fer les coses; ben fetes i mal fetes. Quin és el secret per fer bé aquesta activitat i veure els beneficis que pot donar tant a treballadors com a l’empresa?
Per tal d’evitar lesions, és imprescindible que les pauses actives es realitzin seguint una sèrie de directrius tenint en compte les característiques individuals de cada treballador. Per tal d’aconseguir-ho, és vital que sigui dirigit per un educador físic esportiu, professional de l’activitat física i l’esport. El treballador millorarà la seva postura ergonòmica de treball i disminuirà la probabilitat de sofrir accidents cardiovasculars. Ara bé, per l’empresa té molts beneficis ja que s’ha vist que el treballador és més eficient realitzant pauses actives cada 60 minuts que no pas estant 3 o 4 hores sense aixecar-se del seu lloc de treball. A més, la fatiga percebuda pel treballador és menor si es realitzen unes quantes pauses actives durant la jornada laboral.


4– Quin plantejament previ s’ha de fer una empresa que vulgui implantar aquest servei?
Les empreses que pensin en implementar aquest servei s’han de plantejar si volen cuidar dels seus treballadors. Implementant aquest servei, milloraran la salut física i mental dels treballadors, millorar el seu benestar, disminuiran l’estrès laboral i augmentaran la productivitat. El simple fet de proporcionar píndoles d’exercici físic dins de la jornada laboral és el secret per augmentar el rendiment.


5– Quina és la teva conclusió en base a la teva experiència fins a dia d’avui?
S’ha demostrat que la capacitat d’atenció quan treballem és limitada, és millor concentrar-se 40 minuts per després descansar-ne 20 que no fer-ne 60 de seguits sense rendir al màxim. Estudiants i treballadors que treballen d’asseguts han vist millores quan han començat a realitzar pauses actives durant la seva jornada laboral. Alguns usuaris comenten que just el fet de canviar de postura els proporcionava sentir-se millor i més alliberats.