ACTUALIDAD INFORMATIVA DE PIMEM

Información actualizada de interés

Antònia Martínez, Guarderies i Escoletes de PIMEM: “Sr. Batle, així no se fan les coses”

Ja fa més de vint anys l’Ajuntament de Palma a través del Patronat Municipal d’Escoles d’Infants va treure molt assenyadament un ajut dirigit al col·lectiu d’infants 0-3 per tal d’acompanyar les famílies en part de les despeses educatives, el BO ESCOLAR.

No massa més tard aquest Ajuntament va posar en marxa el Servei d’Atenció a la Diversitat, SADEI , per donar suport a infants amb necessitats educatives especifiques i acompanyament a les seves famílies.

Sobtadament, a partir d’aquest curs i després de més de vint anys, sense una comunicació anticipada ni oficial als centres ni a les famílies afectades, el BO ESCOLAR deixa de ser compatible amb altres ajuts que les famílies puguin rebre pel mateix concepte.

L’Ajuntament de Palma ni oferta les places necessàries per als infants 0-3, ni permet que puguin accedir a les places que ofereix la xarxa 0-3 educativa autoritzada perquè incompatibilitza el bo escolar amb altres ajudes que permetrien a les famílies plantejar-se escolaritzar els infants 0-3 amb una despesa adient a la seva situació actual agreujada per la covid.

Al mateix temps decideixen no renovar el servei del SADEI perquè segons es comunica, aquest servei no complia la llei de contractació. Idò el que cal, després de tants d’anys de funcionament, és adaptar-se a la normativa actual, però no aprofitar per suprimir el servei.

El curs passat, el SADEI va donar suport a més de 50 infants amb necessitats educatives específiques, han pensat a quantes criatures deixaran aquest curs sense aquest suport tan necessari???

És molt injust que en moments com els que vivim, els infants amb més necessitats quedin exclosos d’un servei tan important pel seu progrés formatiu.

Sr. Hila, Batle de Palma, la protecció i les necessitats dels infants 0-3 i les seves famílies no estan dins les seves prioritats? Ni tan sols ara, amb la situació de vulnerabilitat dels infants 0-3 agreujada per la pandèmia de la Covid-19?

És una decisió errònia la que s’ha pres, per quan en aquests moments són moltes les famílies que ho passen malament. Ara no era el moment ni de tocar aquestes ajudes, ni d’eliminar el servei d’atenció a la diversitat per tants d’infants que el necessiten.

És prioritari el respecte als drets dels infants 0-3 a l’educació, l’equitat per als infants 0-3 i les seves famílies és el camí en aquesta situació d’urgència social. Rectifiquin!!…. Els infants 0-3 de Palma i les seves famílies necessiten i es mereixen el Bo Escolar i un Servei d’Atenció a la Diversitat per seguir endavant en el seu dia educatiu.