ACTUALIDAD INFORMATIVA DE PIMEM

Información actualizada de interés

PERFILS de PIMEM. Sylvia Mulet: “Aquesta crisi ens està demostrant que som molt més adaptables del que pensàvem”

  1. Quin ha estat l’objectiu del curs?

 Donar a conèixer les diferents ajudes als empresaris autònoms i als treballadors vinculats a l’àrea de comerç i restauració, tant les prorrogades com les de nova creació.

  1. Creu que manquen professionals per gestionar les ajudes a les empreses o es l’administració que ho posa molt difícil des del punt de vista burocràtic?

Les empreses disposen de bons professionals i fan el possible per ajudar amb els diferents sistemes que tenen per a la tramitació de cada una de les ajudes. Les dificultats amb les que es troben són constants, des del nivell de connectivitat de les pàgines (com l’enllaç a PROSA de la seguretat social), multitud de codis interns per a cada tipus d’exempció, i, fins i tot, la manca de resposta a les sol.licituds, ja que no hi ha sempre terminis establerts. Tot això genera incertesa i tensió innecessària als professionals.

  1. Quina experiència té dins aquesta àrea administrativa i quin consell donaria als nostres socis?

Com a responsable de l’àrea d’Administració de Personal durant més de 20 anys i com a empresaria, diria que s’ha de valorar moltíssim totes les implicacions que té accedir a una ajuda pública. Les ajudes a les persones emprenedores no son “gratuïtes”, excepte les directes per a treballadors i les vinculades a cotitzacions a la seguretat social.

Fer un ERTO, demanar un ajornament tributari o de cotitzacions, demanar una subvenció de la CAIB, totes aquestes acciones, impliquen obligacions transversals, que redueixen l’autonomia dels empresaris i empresaries i no sempre són assumibles.

La dificultat per part de tresoreria al moment de retornar el préstec o la quota ajornada, pot suposar un greu perjudici, i això, sense entrar a valorar que aquestes ajudes seran revisades més endavant pels organismes pertinents.

Segons la meva experiència, recomanaria fer un pla econòmic abans de prendre cap decisió i posar a una balança “pros i contres” amb l’assessor. Llençar-se a demanar ajudes sense criteri, per no pagar deutes ara, pot ser pitjor per al futur.

Més enllà i després dels anys que he treballat en aquesta àrea, diria que la planificació i l’educació financera, hauria de ser una assignatura a les escoles.

  1. En comparació a altres països de la UE com valora la quantitat d’ajudes i la gestió per part de l’administració?

En l’àmbit empresarial, les ajudes directes que des de les Administracions han donat a les empreses, no han estat vinculades pròpiament als sectors afectats.

RTVE a final de desembre ja ho va reconèixer, i encara que s’està reconduint la situació amb un Pla de Mesures, fins ara no eren ajudes directes, eren millores per disposar de crèdits i ajornaments, reducció de les cotitzacions, i és ara, i a nivell autonòmic, que s’ha començat a destinar diners, limitadament, a sectors obligats a tancar i limitar la seva activitat, mentres seguien afrontant totes les despeses igual que si estiguessin oberts al públic.

  1. Què hem d’aprendre d’aquesta crisi econòmica? Què s’ha de preveure de cara a futures noves crisis dins l’àmbit de l’administració d’ajudes?

Que ja no ens podem limitar a fer el de sempre “millorat”. L’innovació no és tal, si no aporta valor al client i genera beneficis econòmics i socials, i això és extrapolable a tots els sectors, inclús a l’Administració.

Aquesta crisi ens està demostrant que som molt més adaptables del que pensàvem, que la necessitat aguditza l’enginy, i és el moment d’obrir-se al món digital i donar accés a un públic i a una ciutadania que té dret a ser molt més exigent, en tant practica l’autogestió, i reclama una atenció virtual comprensible e intuïtiva.

A l’Administració és necessària la digitalització de tots els procediments per a operar en temps real. Per dur a terme aquesta digitalització és imprescindible comptar amb la col.laboració dels col.lectius professionals que ja fan ús de les plataformes actuals, i que aportarien la seva vissió per tal de fer una Administració Electrònica unificada, senzilla i eficient.

Paralel·lament l’ús d’aquesta tecnología, requerirà de dotar d’habilitats digitals al funcionariat i als usuaris particulars, el que és possible fer també de forma virtual.