ACTUALIDAD INFORMATIVA DE PIMEM

Información actualizada de interés

ENTORN PIME. Toni Pons: “És el moment de pensar quin futur volem per la nostra empresa”

Parlam amb Antoni Pons, CEO de Disset Consultors, que el mes de febrer passat crearen l’Oficina
Tècnica per a Fons Europeus en aliança amb la Consultora KREAB.
El 27 d’octubre l’Oficina Tècnica ha organitzat una Jornada sobre la col·laboració públic – privada.

Quins objectius es marca?

El nostre principal objectiu és fomentar la participació de les petites i mitjanes empreses en la presentació de projectes per a la captació de Fons Europeus. Per això donarem a conèixer exemples d’empreses que ja han canviat o pretenen fer-ho, la seva forma de gestió. Empreses de diferents sectors i grandàries que ja han incorporat l’economia circular o la digitalització al seu dia a dia. Itambé algunes empreses que optant als Fons Next Generation iniciaran la digitalització de micropimes o l’autoconsum energètic.


Hi ha una certa sensació que els Fons Next Generation no arribaran a les petites empreses.

És cert que hi ha aquesta sensació però he de dir que Europa aposta per les PIMES i és responsabiltiat de tots (també de les PIMES) que això no sigui així. En hem de preparar, pensar i dissenyar projectes i estar a punt per quan surtin les convocatòries. En breu esperam que s’obri la de digitalització, el Govern d’Espanya es va marcar la fita de digitalitzar més d’un milió de pimes.
De les convocatòries que ja hi ha actualment obertes, les empreses poden acollir-se al Pla Moves de Mobilitat o a les d’eficiència energètica i autoconsum. Sens dubte el 2022 serà un any important per a accedir a les ajudes.
PIMEM és un actor molt important de cara a aquestes ajudes. Pot servir per a canalitzar projectes aïllats que junts poden ser transformadors i duradors. És el moment de compartir, d’unir esforços i voluntats. La Unió Europea ha deixat clares les línies que vol impulsar i els respectius Governs també.
És el moment de pensar en quin futur volem per a la nostra empresa. Cap a on volem créixer. I pensar que aquest creixement econòmic, a més, ha de ser sostenible amb el nostre entorn. Això no depèn només de les grans empreses. L’eficiència energètica pot començar amb un canvi de llums, una caldera o unes finestres. La digitalització amb un CRM o una pàgina web. Una cosa assequible i accessible per a les pimes.


I el Govern de Balears?

El Govern ha marcat un pla estratègic que va més enllà d’aquestes ajudes. Fins al 2030 vol impulsar una transformació de diferents sectors des del comerç de proximitat a la biomedicina. Són més de 4.000 milions d’euros que pretenen diversificar la nostra economia, impulsar nous sectors, sense oblidar el turisme, pero apostat per un turisme més sostenible i de major qualitat.
Creiem que una vegada “normalitzada” la convivència amb la pandèmia, ha arribat el moment de la recuperació. El Govern ha de posar a la seva agenda política, en la del dia a dia, la recuperació econòmica. Explicar clarament la seva estratègia i desenvolupar els diferents punts del pla perquè sigui comprensible per a les empreses. Fa falta il·lusionar