ACTUALIDAD INFORMATIVA DE PIMEM

Información actualizada de interés

PIMEM-Institucional. Treballant per una cultura d’adaptació al canvi climàtic.

Els membres de SMEunited van discutir el tema de l’adaptació al canvi climàtic en la seva primera reunió del recentment establert “grup de treball sobre adaptació, resiliència i preparació al canvi climàtic”. Malgrat l’esforç global per limitar l’augment de la temperatura a 1,5 °C, els efectes devastadors del canvi climàtic sobre les persones, el planeta i les empreses són evidents per als nostres emprenedors i els nous impactes seran inevitables. Creuar punts d’inflexió climàtic significa que ja no podem mitigar tots els efectes, sinó que hem d’adaptar-nos. Les temperatures estaven a tot Europa aquest estiu, amb períodes de calor intensos i prolongats. Itàlia, Espanya, França, Alemanya i Polònia s’han enfrontat a una gran onada de calor amb temperatures de l’aire de fins a 48 °C. Sovint es van introduir restriccions d’ús d’aigua com a conseqüència de sequeres de llarga durada.

Els mega-incendis, per exemple a Grècia, van destruir grans extensions de bosc. Les tempestes massives i les pluges torrencials van provocar inundacions calamitoses. Aquests esdeveniments meteorològics extrems tenen un impacte greu en la nostra economia. Malgrat els esforços de mitigació i adaptació en curs, les pèrdues econòmiques derivades dels extrems meteorològics i climàtics a la UE van assolir més de mig bilió d’euros entre 1980 i 2021. Només una quarta part havien estat cobertes per assegurances. Podem esperar que les pèrdues econòmiques augmentaran significativament a mesura que avança l’escalfament global. Els costos dependran de l’escenari d’escalfament global. De totes maneres, la manca d’acció d’adaptació és costosa per a tothom, incloses les pimes. Tanmateix, l’adaptació no es tracta només de desastres naturals. L’estrès per calor, per exemple, comportarà la necessitat de diferents organitzacions del temps de treball en el sector de la construcció o l’agroalimentari per evitar pèrdues de productivitat. El sector turístic s’enfrontarà a un estrès considerable a causa del canvi climàtic.

Les regions costaneres seran les zones més afectades. Mentre que les regions del nord es beneficiaran del canvi climàtic pel que fa a la demanda turística, les regions del sud s’enfrontaran a reptes importants. En aquest context, la Comissió Europea ha creat el Climate Resilience Dialogue, un grup especial copresidit per la DG CLIMA i la DG FISMA. És una de les accions per reduir la bretxa de protecció climàtica mitjançant la facilitació dels intercanvis entre asseguradores, reasseguradores, autoritats públiques i grups d’interès com SMEunited. Els principals objectius del Diàleg sobre la resiliència climàtica són identificar maneres de reduir la bretxa de protecció climàtica i crear un entorn positiu per desenvolupar solucions d’assegurances.

L’informe provisional es va publicar el juliol de 2023 i l’informe final està previst per a aquest estiu. Des de la perspectiva de les pimes, és crucial tancar diverses llacunes:

· La bretxa de conscienciació per part de les empreses, les autoritats públiques i els consumidors;

· La bretxa de dades, un requisit previ per identificar riscos i exposicions;

· La manca d’habilitats a l’hora d’afrontar els riscos climàtics o intentar trobar les solucions adequades;

· La bretxa de protecció, que està estretament lligada a l’accessibilitat, la consciència, la disponibilitat i l’atractiu de les solucions d’assegurança, i les càrregues burocràtiques.

Durant la reunió del grup de treball, els membres de SMEunited van discutir l’estat de les estratègies nacionals d’adaptació al canvi climàtic existents o anunciades, la bretxa de protecció de l’assegurança, la gestió de l’aigua i la resiliència de l’aigua, les solucions basades en la natura i la gestió de desastres. El grup de treball analitzarà de prop la comunicació de la Comissió Europea sobre la resiliència a l’aigua i l’avaluació del risc climàtic. Per tant, SMEunited proposa augmentar el suport a la planificació i implementació d’accions d’adaptació i preparació a tots els nivells i posar en marxa un mecanisme de suport a l’adaptació a nivell europeu. Els instruments i les millors pràctiques s’han de compartir entre les organitzacions de pimes i els Estats membres de la UE. A més, hem d’accelerar els esforços per tancar la bretxa de protecció climàtica, conscienciar sobre les assegurances i els riscos, garantir la disponibilitat a tota la UE de dades vàlides i representatives i desenvolupar eines integradores en matèria d’assegurances. Atendre les necessitats de formació i desenvolupament de competències de les pimes en qüestions d’adaptació és fonamental.