ACTUALIDAD INFORMATIVA DE PIMEM

Información actualizada de interés

Un 58% dels comerços d’Artà enquestats preocupats per la viabilitat dels seus negocis

Una enquesta sobre les rebaixes i feta entre PIMEM i Artà empresarial posa de manifest la difícil situació per la que passa l’economia del poble. Dels enquestats, el 58% assegura que la campanya de rebaixes ha anat malament i un 20% molt malament i mentre que el restant 20% ho ha qualificat de regular.

La mateixa enquesta posa de manifest que el 80% asseguren que la campanya ha anat pitjor que l’any passat i un 58% assegura que l’actual situació condiciona la viabilitat del seu negoci de seguir així l’actual situació econòmica. 

Una dada que cal tenir molt en compta és la que fa referència als motius que han afectat a la mala campanya de rebaixes. El 70% assegura que el principal motiu és la baixada del poder adquisitiu de les famílies, mentre que un 20 ho atribueixen a les limitacions derivades de la pandèmia i un 10% a la penetració del comerç electrònic.

Finalment cal destacar que entre els enquestats un 50% demana a les administracions més restriccions a les grans superfícies i protecció el petit comerç i l’altre 50% rebaixar impots i taxes municipals.