ACTUALIDAD INFORMATIVA DE PIMEM

Información actualizada de interés

X Edició Premis AGEPIB 2023

L’AGEPIB, Associació de Gestors Esportius Professionals de les Illes Balears, es va constituir a Palma de Mallorca, segons el que s’estableix a l’article 22 de la Constitució Espanyola, que regula les seves activitats d’acord a la llei 1/2002, de 22 de març i dels seus estatuts. En data 1 de setembre de 2005, l’AGEPIB va ser inscrita amb el número 5529 de la Secció Primera del Registre d’Associacions de les Illes Balears, als efectes del que estableix l’article 22.3 de la pròpia Constitució.

Presentem les Bases dels PREMIS AGEPIB 2023, que volen aconseguir el reconeixement públic a persones i entitats que han destat en la Gestió de l’Esport i l’Activitat Física durant l’any anterior. Aquests Premis tenen com a objectiu principal el reconeixment públic de l’Associació de la Gestió Esportiva Professional a aquelles persones o entitats que han destacat en l’àmbit de la Gestió de l’Esport a la nostra Comunitat, tant en el sector privat com a públic i també serveixen de referent per a totes les persones de la Comunitat Balear, i de l’Estat espanyol en general, motivant als gestors esportius a continuar millorant la gestió de l’Esport, amb el seu treball i la seva dedicació per tal d’aconseguir l’excel·lència de la Gestió de l’Activitat Física i l’Esport per als habitants de les nostres Illes Balears.

Per asegurar una valoració objectiva i facilitar les decissions a prendre per part del Jurat es presenten les seguents bases: